Page 2 - MS_5_2018
P. 2

                Esittelyssä uusi varustamo: Aalto Shipping
5
sisältö | innehåll
4 Valtuuston julkilausuma: kolmikanta on kultaa 13 Satama-alalle syntyi tes-neuvottelutulos
15 Seuraavissa vaaleissa ratkaistaan Suomen suunta
16 Kuulumisia Kemistä
22 Tieoajäseneduista:TurvajaEversheds 28 Lakimies
48 HälsningarfrånKemi 56 Medlemsförmån
  KANNEN KUVA Saana Lamminsivu Kannen kuvassa Aalto Shippingin M/s Airisto
 13
Zitting jatkaa ITF:n Fair Practice Committeassa
 Työnkuvassa messi-isäntä
 24
  PÄÄTOIMITTAJA • CHEFREDAKTÖR Simo Zitting | TOIMITTAJA • REDAKTÖR Saana Lamminsivu |
ULKOASU, TAITTO • LAYOUT Seidi Guzejev / Rohkea Ruusu | TOIMITUS • REDAKTION John Stenbergin ranta 6, 2. kerros, 00530 Helsinki, p.(09)6152020• JohnStenbergsstrand6,2:avåningen,00530Helsingfors,tel.(09)6152020|PAINOGranoOy,ISSN0355-872X
 POSTI- JA KÄYNTIOSOITE
• POST- OCH BESÖKSADRESS
John Stenbergin ranta 6,
2. kerros, 00530 Helsinki /
John Stenbergs strand 6,
2:a våningen, 00530 Helsingfors
VAIHDE • VÄXEL
+358 (0)9 615 2020
KOTISIVUT • HEMSIDOR www.smu.fi
SÄHKÖPOSTI • E-POST etunimi.sukunimi@smu.fi / förnamn.tillnamn@smu.fi
ILMOITUKSET • ANNONSER
puh. / tel. (09) 615 2020
Lehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa. / Tidningen utkommer fem gånger om året.
TILAUSHINNAT
1/1 vuosi/år 25 e 1/2 vuosi/år 15 e
MERIMIES – SJÖMANNEN ILMESTYMISAIKATAULU 2018 • TIDTABELLEN 2018
 5
nro
1 2 3 4 5
aineisto toimituksessa
material i redaktion
4.2. 8.4.
27.5. 30.9. 25.11.
ilmestyminen
utges
22.2. 3.5. 14.6.
18.10. 13.12.
     2018
SAANA LAMMINSIVU ARTO JOKELA SAANA LAMMINSIVU   1   2   3   4   5