Page 3 - MS_5_2018
P. 3

                 Color Line jatkaa Norjan kansallisessa alusrekisterissä
Viisivuotinen kamppailu päättyi Norjassa merimiesten hurraa-huutoihin marraskuun lopussa. Color Line-varustamon alukset säilyvät Norjan kansallisessa alusrekisterissä (NOR). Se tarkoittaa, että aluksilla säilyvät norjalaiset työehdot ja palkat.
Pohjoismaiset ammattiliitot estivät yhteistyössä Norjan Color Line -varustamon Kielin kanavassa seilaavien alusten siirron norjalaiseen kansainväliseen alusrekisteriin (NIS). Tapaus on voitto norjalaisille merenkulkijoille ja siitä on noussut kansainvälinen symboli
Mkuljetusalan työntekijöille.
arraskuun lopussa saimme kuulla hyviä uutisia Nor- jasta. Norjan hallitus antoi päätöksen, että Color Line -varustamon on pidettävä Kielin kanavassa seilaavat laivansa jatkossakin Norjan kansallisessa alusrekiste-
rissä. Tämä oli suuri huojennus varustamon 700 työntekijälle, joita uhkasi alusten siirto halvempaan norjalaiseen kansainväliseen alusrekisteriin (NIS). Käytännössä se olisi tarkoittanut norjalaisille merimiehille työpaikan menetystä ja heidän korvaamistaan hal- vemmalla työvoimalla.
Color Linen -varustamon norjalaiset merimiehet saivatkin kuul- la viisi vuotta sitten todellisen uutispommin, kun varustamo il- moitti aikeistaan siirtää Kielin kanavassa seilaavat laivansa norja- laisesta kansallisesta alusrekisteristä Norjan kansainväliseen alusrekisteriin (NIS). Kansainvälisen alusrekisterin työehdot ovat kansallista alusrekisteriä huomattavasti heikommat ja siitä saata- valla palkalla on vaikea tulla toimeen Pohjoismaissa. Kansainväli- sen alusrekisterin työntekijät ovatkin usein pitkälle Euroopan ulko- puolista, eli non-eu-työvoimaa.
Uutinen käynnisti Norjan merimiesliitossa viisivuotisen kamp- pailun merimiesten työpaikkojen ja työehtojen puolustamiseksi. Päi- vänselvää oli, että alusten siirtoa kansainväliseen alusrekisteriin ei voida hyväksyä. Kyse oli ihmisistä ja perheistä. Työntekijöiden lapset
olivat mukana mielenosoituksissa heiluttamassa Norjan lippua. Uh- kana myös oli, jos Color Line purjehtisi halvemmalla ulkomaalaisella työvoimalla, ilmiö voisi levitä myös muihin Pohjoismaihin ja niiden merimiehet olisivat vaarassa menettää työpaikkansa.
Pohjoismaalaiset ammattiliitot, ja etenkin Pohjoismainen kuljetus- työntekijöiden federaatio (NTF), tukivat Norjan merimiesliittoa sen pitkässä taistelussa. Työhön osallistuivat myös Suomen Meri- mies-Unioni ja Ruotsin merimiesliitto (SEKO Sjöfolk).
Taistelusta muodostui vuosien mittainen, mutta se kannatti. Mar- raskuussa Norjan hallitus antoi budjettilakiin liittyvän päätöksen, jossa se toteaa että Color Line -varustamon on pidettävä aluksensa Norjan kansallisessa alusrekisterissä jatkossakin. Color Line -va- rustamon merimiehet olivat huojentuneita ja onnellisia.
Yhteiseen iloon voivat osallistua myös muut pohjoismaalaiset kuljetustyöntekijät. Saatu voitto on merkittävä myös siksi, että sillä saattaa olla vaikutuksia myös Tanskassa ja Saksassa tällä hetkellä paljon käytössä olevaan kansainväliseen alusrekisteriin.
Pohjoismainen yhteistyö ja taistelu kannattaa. Sammen er i sterke! Yhdessä olemme vahvempia!
PÄÄKIRJOITUS
   2018 • 5 // MS 3
   1   2   3   4   5