Page 34 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 34

                Vaikuttavaa yhteistyötä monella eri tasolla
Yhteistyötä on tiivistetty viimeisen kahden vuoden aikana monella tavalla Oulun ICT-yritykset avasivat ovensa koululaisten ja opetushenkilöstön oppi- misympäristöksi Tuhannet oppilaat ja opettajat ovat vierailleet alueen yri- tyksissä Yritysten edustajat ovat myös jalkautuneet rehtorifoorumeihin, opettajatapaamisiin, oppilaitoksiin ja vanhempainiltoihin kertomaan alan nykytilasta, monipuolisista mahdollisuuksista ja tarvittavasta osaamisesta, jotta yhä useampi nuori löytäisi tiensä tulevaisuuden aloille
”Tavoitteena on, että yhä useampi nuori tietää teknologia-alasta ja siellä tarvittavasta osaamisesta.”
Lisäksi Oulun yliopisto perusti hiljattain monitieteisen AVAIN- tutkimusyhteisön Se tutkii opiskelijoiden opintopolkuja yläkoulusta amma- tilliseen koulutukseen tai lukioon ja edelleen ammattikorkeakouluihin ja yli- opistoihin Tutkimustuloksia on välitetty tuoreeltaan nuorten parissa työs- kenteleville ja nuorille
Perusopetuksen, toisen asteen, korkeakoulujen ja yritysten yhteistoimilla näyttää Oulussa olleen merkittävää vaikutusta esimerkiksi lukiolaisten LUMA-aineiden suosion kasvuun: tänä vuonna peräti 65 prosenttia Oulun lukion ensimmäisen vuosikurssin oppilaista valitsi pitkän matematiikan oppimäärän Ratkaisevat valinnat -tutkimustulosten mukaan nuoret kerto- vat kuulleensa, että pitkä matematiikka avaisi useampia ovia tulevaisuuteen, vaikka oma uravalinta ei vielä olisikaan aivan selvä Oulun yliopiston AVAIN- tutkimusryhmän tuoreet kansalliset tutkimustulokset tukevat tätä: pitkän matematiikan kirjoittaneet lukiolaiset pääsevät erittäin hyvin yliopistoihin Vuosina 2013–15 yliopistoihin valittujen pitkän matematiikan kirjoittajien määrä oli 83 prosenttia pitkän matematiikan kirjoittaneista ylioppilaista
Muutosvauhti kiihtyy
Tiivis vuoropuhelu koulutuksen ja työelämän välillä on alueen elinvoimai- suuden edellytys niin nuorten kuin yritystenkin näkökulmasta, sillä digi- talisoituvan työelämän myötä nuorten tulee tiedostaa nopeasti kehittyvien uusien alojen moninaiset mahdollisuudet Erityistoimia on kohdistettava jat- kossa tyttöihin, sillä vain 21 prosenttia teknologia-alalla työskentelevistä on
TYÖN MURROS 34   32   33   34   35   36