Page 76 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 76

                Uudistunut brändi on vietävä käytäntöön Kun kilpailustrategia jalkautetaan koko organisaatioon, jokainen työntekijä oppii tuntemaan oman paikkansa brändin rakentamisessa Ilman onnistunutta jalkautusta kunnianhimoisin- kaan strategia ei voi toteutua On siis erinomaisen tärkeää, että yrityksen kaikki työtekijät, eikä vain johtoryhmä, tiedostavat brändin, jota liiketoimin- tastrategia tukee
Tieto brändin vahvuudesta auttaa suuntaamaan investointeja
Brändin vahvuudelle on määritelty jopa ISO-standardi (ISO 10668) Vahvuus on yrityksen tärkein liiketoimintamittari, joka yhdistää strategisen ja ope- ratiivisen tekemisen Systemaattinen brändin vahvistaminen ja vahvuuden seuraaminen auttavat johtoa suuntaamaan investoinnit brändin ja yritysar- von kannalta tehokkaimpiin kohteisiin Yritys kykenee nopeasti reagoimaan muuttuviin markkinatilanteisiin ja rakentamaan johdonmukaisesti kestävää ja kannattavaa liiketoiminnan kasvua
Brandworxx Oy:n monivuotisten tutkimusten mukaan Suomen ja Ruotsin välillä voi nähdä selvät erot brändien vahvuuksissa Suomalaisista brändeistä parhaatkin ovat vain keskivahvoja, kun taas ruotsalaisilla on paljon vahvoja tai erittäin vahvoja brändejä
Tutkimuksiin on haastateltu Suomessa ja Ruotsissa yhteensä noin 2000 kes- kijohdon ja noin 200 yritysjohdon edustajaa
Suomalaiset yritykset korostavat toiminnassaan
• prosesseja
• asiakkuudenhallinnan kehittämistä (prosessi)
• laatua ja
• asiakaslähtöisyyttä
Ruotsalaiset korostavat puolestaan
• kasvua
• brändiä ja
• asiakaslähtöisyyttä
76
   74   75   76   77   78