Page 75 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 75

                 Brändin merkitys
yritykselle
Brändistä puhutaan paljon. Siihen liittyy monta mielikuvaa
ja usein jokainen on erilainen. Brändi ei ole logo, se ei ole tuote eikä se ole päälle liimattavissa, vaan brändi on yrityksen strategioiden summa.
Tapio Wento, seniorikonsultti, Brandworxx Oy
Yrityksen hallitsemat brändit ovat sen kilpailustrategian olennainen osa Brändit ovat yrityksen tärkein omaisuuserä, ja strategisen brändin johtami- sen tavoitteena on aina yritysarvon kasvattaminen Brändeistä huolehtimi- nen ei siis kuulu vain markkinointi- ja viestintäosastolle, vaan sen paikka on toimitusjohtajan ja johtoryhmän agendalla
Brändit kuuluvat osaksi strategiaa
Kun kilpailustrategia alkaa ohjata yrityksen johtamista, tulee yrityksen brän- deistä keskeinen osa sen strategiaa Kilpailustrategia läpäisee koko yrityk- sen toiminnan ja paljastaa yrityksen vahvuudet, heikkoudet ja kyvyn erottua markkinoilla
Brändi saadaan kiinnitettyä yrityksen taloudellisiin mittareihin, jolloin koko liiketoimintaa – tuote- ja palvelutarjoamaa, segmentointia ja investointeja – aletaan linjata brändin vahvuuden ja rahallisen arvon näkökulmasta Brändin vahvuuden jatkuva seuranta tekee johtamisesta systemaattista
UUSI ARVONLUONTI JA ASIAKASARVO 75

   73   74   75   76   77