Page 153 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 153

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Taulukot
 25. TYÖTTÖMYYSASTEET ERÄISSÄ OECD-MAISSA
UNEMPLOYMENT RATES IN SOME OECD COUNTRIES
 Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016
2013 I II
2014 I II
2015 I II
2016 I II
2017 I II
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
Suomi Ruotsi
Finland Sweden Prosenttia - Per cent
Norja
Norway
Tanska Itävalta
Denmark Austria
Ranska
France
  III IV
III IV
III IV
III
6,6 11,7 16,3 16,6 15,2
14,4 12,4 11,4 10,2
9,1 9,1 9,0 8,8 8,3
7,7 6,9 6,4 8,2 8,4
7,8 7,7 8,2 8,7 9,4
8,8
8,1 8,1 8,1 8,3
8,4 8,6 8,8 9,0
9,2 9,3 9,4 9,4
9,1 8,9 8,7 8,8
8,8 8,7 8,5
Saksa
Germany Prosenttia - Per cent
2,9 5,5 5,3 5,9 8,2 6,0 8,0 5,4 7,7 4,9
8,0 4,8 8,0 4,1 6,5 3,2 5,6 3,2 4,7 3,5
10,5 5,8 9,4 11,2 6,0 10,3 12,3 6,8 11,7 12,1 6,5 12,3 10,2 6,6 11,6
8,7 7,0 12,3 7,8 7,1 12,5 6,5 7,2 11,6 5,6 6,7 10,8 5,3 5,8 9,5
9,8
4,0 3,6
4,0 3,9
4,9 4,5
5,5 4,5
7,3 4,5 4,8
7,1 3,4 3,9
6,1 2,6 3,8
6,2 2,5 3,4
8,3 3,1 6,0
8,4 3,5 7,5
7,8 3,3 7,6 8,0 3,2 7,5 8,0 3,5 7,0 7,9 3,5 6,5 7,4 4,4 6,2
7,0 4,7 6,2
8,1 3,6 7,2 8,0 3,4 7,0 7,9 3,5 7,0
8,0 3,5 6,9
8,1 3,5 6,8
8,0 3,3 6,4 7,8 3,6 6,5 7,8 3,8 6,3
7,7 4,1 6,2 7,6 4,3 6,2 7,2 4,5 6,2 7,1 4,6 6,1
7,1 4,7 5,9 6,8 4,7 6,1 7,0 4,9 6,4 6,9 4,6 6,3
6,7 4,3 6,0
6,7 4,4 5,7
6,8 4,1 5,8
5,1 6,1 8,7 5,1 6,9 9,1 5,51 4,31 9,91
   III IV
5,7
5,0 8,9 5,2 9,3
4,7 9,3 4,4 8,4 3,8 7,8 4,8 9,5 4,4 9,8
4,1 9,6 4,4 9,8 5,4 10,3 5,6 10,3 5,7 10,4
6,0 10,1
4,9 10,8 4,7 10,8 5,0 10,3 5,0 10,2
5,0 10,1 5,7 10,1 5,6 10,4 5,7 10,5
5,6 10,4 5,9 10,4 5,7 10,5 5,9 10,2
6,0 10,2 6,1 9,9 6,1 10,0 5,8 10,0
5,7 9,7 5,5 9,5 5,4 9,5
Japani Australia
Japan Australia
2,1 9,6 2,2 10,8 2,5 10,9 2,9 9,7 3,1 8,5
3,4 8,5 3,4 8,3 4,1 7,7 4,7 7,0 4,7 6,3
5,0 6,8 5,4 6,4 5,3 6,1 4,7 5,5 4,4 5,0
4,1 4,8 3,9 4,4 4,0 4,2 5,1 5,6 5,1 5,2
4,6 5,1 4,4 5,2 4,0 5,7 3,6 6,1 3,4 6,1
3,1 5,7
4,2 5,5 4,0 5,6 4,0 5,7 3,9 5,8
3,6 5,9 3,6 6,0 3,6 6,1 3,5 6,2
3,5 6,2 3,4 6,0 3,4 6,2 3,3 5,8
3,2 5,8 3,2 5,7 3,0 5,7 3,1 5,7
2,9 5,8 2,9 5,6 2,8 5,5
työvoimatutkimuksesta. - From 2005 all - Source changed
 Iso-Britannia
USA Kanada
USA Canada
United Kingdom
  1991 7,3
1992 7,7
1993 8,9
1994 9,6
1995 9,4
1996 10,4
1997 11,5
1998 11,1
1999 10,5
2000 9,6
2001 9,4
2002 9,8
2003 10,5
2004 10,6
2005 10,61
2006 9,8
2007 8,4
2008 7,3
2009 7,7
2010 7,1
2011 6,0
2012 5,5
2013 5,2
2014 5,0
2015 4,6
2016 4,1
2013 I 5,4 II 5,3 III 5,3 IV 5,2
2014 I 5,1 II 5,0 III 5,0 IV 4,9
2015 I 4,8 II 4,7 III 4,6 IV 4,5
2016 I 4,3 II 4,2 III 4,1 IV 4,0
2017 I 3,9 II 3,8 III 3,7
8,0 6,7 10,4
9,7 7,4 11,3 10,3 6,8 11,3 9,3 6,1 10,4 8,0 5,6 9,6
7,3 5,4 9,7 5,3 4,9 9,2 4,5 4,5 8,3 4,2 4,2 7,6 3,6 4,0 6,8
5,11 4,7 7,2 5,2 5,8 7,7 5,0 6,0 7,6 4,8 5,5 7,2 4,8 5,1 6,8
5,4 4,6 6,3 5,3 4,6 6,0 5,6 5,8 6,1 7,6 9,3 8,3 7,8 9,6 8,0
8,0 9,0 7,5 7,9 8,1 7,2 7,6 7,4 7,1 6,2 6,2 6,9 5,3 5,3 6,9
4,8 4,9 7,0
7,8 7,7 7,1 7,7 7,6 7,1 7,5 7,2 7,1 7,1 7,0 7,0
6,7 6,6 7,0 6,3 6,2 7,0 5,9 6,1 7,0 5,6 5,7 6,7
5,5 5,6 6,7 5,5 5,4 6,8 5,3 5,2 7,0 5,0 5,0 7,0
5,0 4,9 7,2 4,9 4,9 6,9 4,7 4,9 7,0 4,7 4,7 6,9
4,5 4,7 6,7 4,4 4,3 6,5 4,2 4,3 6,2
   Vuodesta 2005 lähtien kaikkien maiden tiedot ovat kausitasoitettuja lukuja
figures are seasonally adjusted figures from Labour force survey.
1. Lähde muuttunut rekisteröidystä työttömyydestä työvoimatutkimukseen.
from registered unemployment to Labour Force Survey. Lähde: OECD - Source: OECD
47*
   151   152   153   154   155