Page 151 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 151

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
Taulukot
 23. TYÖTTÖMIEN TOIMEENTULOTURVA
UNEMPLOYMENT SECURITY
 Vuosi ja neljännes
Year and quarter
1971 1972 1973 1974 1975
1976 1977 1978 1979 1980
Työttömät työnhakijat
Unemployed jobseekers
Työttömät kassan jäsenet
Unemployed members of insurance funds
23 700 28 100 24 500 20 600 27 800
41 000 59 300 71 500 54 900 37 400
49600 2
61 600 64 700 60 100 64 000
70 800 42 500 56 900 46 900 47 500
109 500 194 400 268 200 264 000 238 700
237 100 208 500 169 900 150 000 135 700
122 400 118 200 121 600 124 800 122 100
Työttömyyspe-1 ruspäivärahan saajat
Recipients of 1 basic unemploy- ment allowance
Työmarkkina- 1 tuen saajat
Recipients of 1 labour market support
- - - - -
- - - - -
Työttömyyseläk- keellä olevat
Recipients of unemployment pension
500 1 000 1 300 1 300
1 600 1 900 3 800 6 700
13 200 3
 Henkilöä - Persons 44 100
1 700 9 500 7 600 4 500 5 900
16 900 37 300 61 200 56 600 42 400
44 200 53 000 55 500 51 400
71 000
73 600 72 800 59 600 39 200 35 500
300
 59 500 50 200 40 100 50 900
80 200 132 500 175 200 150 300 109 500
 1981 1982
115 400 138 100
- -
16 800 21 600
 1983 1984 1985
143 900 135 300 141 400
4
- - -
30 000 41 000 50 200
 1986 1987 1988 1989 1990
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016 2017
2015 I II
2016 I II
2017 I II
150 700 140 500 127 600 103 400 103 200
213 200 363 100 482 200 494 200 466 000
448 000 409 000 372 400 348 100 321 100
302 200 294 000 288 800 288 400 275 300
247 900 215 800 202 900 264 800 264 800
243 900 253 200 294 100 5 325 700 351 900
348 800 303 400
354 000 345 700 355 200 352 600
360 000 346 400 350 100 338 500
330 800 305 300 297 800 279 800
87 700 150 500 195 900 165 300
- - - - -
53 300 142 700
178 300 173 300 180 500 175 900 159 600
153 500 150 600 144 400 141 900 134 200
121 600 105 200 94 100 103 000 109 800
115 200 124 600 145 000 163 600 187 800
198 000 ..
184 900 185 200 188 800 192 400
196 500 196 000 198 100 201 200
204 800 199 700 195 000 ..
61 400 68 800 68 700 65 200 59 300
52 000 46 500 45 500 44 800 39 800
37 900 41 100 44 900 48 000 50 900
52 700 54 700 53 000 50 700 47 600
46 300 46 100 48 200 49 800 47 500
109 000 91 700 80 400
28 700 25 500 19 200 16 700 15 900
15 800 17 200 19 100 20 600 19 800
18 000 15 600 15 800 25 600 28 500
25 000 25 700 29 000 34 400 39 200
38 600 ..
40 400 37 700 37 800 40 800
42 200 38 100 36 700 37 400
37 600 33 400 31 000 ..
114 200 117 000
107 000 108 200 128 600 5 145 100 156 700
150 300 122 100
164 100 151 600 151 800 159 200
163 000 147 200 145 000 146 100
141 500 121 600 114 400 110 900
37 700 27 500 16 300
76 400
- - -
  III IV
0 0
6 600 80 40 0
0 0 0 0
0 0 0 0
III IV
III IV
8 600 1 700
 1. Kansaneläkelaitoksen tilaston mukaan. - According to the statistics of the Social Insurance Institution.
2. Vuoteen 1980 asti työttömyyskassatodistuksen saajat. - Up to 1980 recipients of certificates for unemployment
insurance funds.
3. Vuoteen 1979 asti Kansaneläkelaitoksen tilaston mukaan. - Up to 1979 according to the statistics of the Social Insurance Institution.
4. Vuoteen 1984 asti työttömyyskorvauksen saajat. Vuodesta 1985 alkaen Kansaneläkelaitoksen tilaston mukaan.
Since 1985 according to the statistics of the Social Insurance Institution.
5. Katso alaviite 2 taulukkoon 13. - See note 2 to table 13.
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics
45*
   149   150   151   152   153