Page 7 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 7

Sisällys
Teema: työ ja teknologia
Pääkirjoitus
Ihmistyö ei häviä teknologiamurrokseen, mutta muuttuu ................................... 9
Heikki Räisänen
Artikkeleita
Tekoäly ja muuttuva työ ............................................................................................ 11
Olli Koski
Mätsäysalgoritmi kohtaannon edistäjänä ............................................................. 23
Jaakko Matomäki – Tiia Leuhu – Jouni Alin
Ammattien tehtäväsisältöjen yhteys niiden palkkojen ja työllisyyden muutoksiin Suomessa ............................................................................................... 33
Jari Vainiomäki – Petri Böckerman
Varastavatko robotit hoivatyöt?.............................................................................. 43
Tuuli Turja – Tuomo Särkikoski
Joukkoistettu työ: muodot, levinneisyys ja merkittävyys työelämän muutosilmiönä........................................................................................................... 54
Tuomo Alasoini
Ammattien muutos digiajassa – miten ammatillinen
koulutus vastaa? ........................................................................................................ 63
Arja Haapakorpi
Katsauksia ja keskusteluja
Työmarkkinoiden heikko kohtaanto on erityisesti kasvukeskusten
ongelma ...................................................................................................................... 74
Jaakko Pehkonen – Jussi Huuskonen – Kalle Tornberg
Mitä työmarkkinoilla tapahtui vuonna 2017? ....................................................... 82
Johanna Alatalo - Tallamaria Maunu
Määräaikaishaastattelut uudistuneissa työvoimapalveluissa ............................ 92
Mika Tuomaala
UUTTA TYÖ- JA YRITTÄJYYSTUTKIMUKSEN ALALTA ..................100 NYTT INOM ARBETS- OCH ETREPRENÖRSKAPSFORSKNING ....101 ENGLISH SUMMARIES...............................................................................102 RECENT EMPLOYMENT AND ENTREPRENEURSHIP STUDIES ...106 KUVIOIDEN LUETTELO – LIST OF CHARTS ....................................... 1* TAULUKOIDEN LUETTELO – LIST OF TABLES .................................. 2* KUVIOT – CHARTS ..................................................................................... 4* TAULUKOT – TABLES ............................................................................... 17* TAULUKOIDEN SELITYKSIÄ – EXPLANATORY NOTES ........... 58-63*
7


   5   6   7   8   9