Page 35 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 35

2/2016 ∞ PPJ Junnulehti 35
WEST 05
Pelaajamäärä: 38
Valmentajat:
Sami Paavilainen, Sakke Guuled, Emile Ngoy Mutambayi, Antti Korhonen
Joukkueenjohtaja:
Laura Grönqvist
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen: ppjwest05@gmail.com
Vuoden pelaaja 2016:
Laru 05: Tuure Sirkkanen. Pelaaja haluaa pelata ja tehdä maaleja. Hieno ominaisuus
on tahto tehdä maaleja ja suhtautua niihin ilman turhaa leijumista. Maalit ja pelaaminen itsessään riittävät palkinnoksi. On aina valmis tuuraamaan myös toisten ryhmien peleissä ja turnauksissa. Paransi kauden edetessä pelaamisen lisäksi myös harjoituksissa tekemistä.
Ruoholahti 05-06: Niilo Nylund. Hän on aktiivinen treeneissä kä- vijä, ja pystyy pelaamaan lähes jokaisella pelipaikalla. Kuunte- lee valmentajien ohjeita hyvin, eikä valita tai väitä vastaan.
Pelaajille: mitä valmentaja sanoo teille eniten?
”Hei jätkät oikeesti.” ”Sami puhuu paljon ja keksii uu- sia hyviä ju uja koko ajan, vaikea valita yhtä.”
Pelaajille: mistä valmentaja kehuu teitä eniten? Yhteen pelaamisesta, nä- teistä maaleista ja hyvistä syötöistä, ja ”hyvästä mei- ningistä”
Pelaajille: mikä on valmen- tajissanne parasta? Samilla on hauskat läpät, parasta on sen huumorinta- ju ja parta. Ja se kun se kek- si meistä Ahvenanmaalla meemejä. Sakke kannustaa sikana ja se on hyvä näyt- tämään esimerkkiä, kun se on niin hyvä pelaaja.
Valmentajille: mikä on tär- keintä, mitä on opittu tänä vuonna?
Joukkueena on opi u pe- laamaan syö öpeliä ja liik- kumaan paremmin. Yksi- lötasolla opi u tekemään erilaisia ratkaisuja nope- ammin.
Valmentajille: mitä opitaan seuraavaksi?
Seuraavaksi opitaan pelaa- maan nopeammin palloa yhdessä ja eri suuntiin, ha- vainnoimaan ken ää ja ka- verien sijaintia ja löytämään kentältä tilaa. Yksilötasol- la kehitetään edelleen taito- ja pallon kanssa ja pyritään nopeu amaan ratkaisuja.
Sana on vapaa
Hieno haaste on yhdistää kaksi erilaista kaupungin- osajoukkuetta. Onneksi myös kummankin valmen- tajat jatkavat nyt yhteistyö- tä. Pojat ovat löytäneet no- peasti uusia kavereita ja yhteispeli kentällä toimii jo nyt. Kahdesta hyvästä jengistä ei voi syntyä kuin yksi erinomainen!
Kuva Anu Reunanen
Lasten ja nuorten oikeudet jalkapalloharrastuksessa
Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus:
• leikkiin ja hauskanpitoon
• onnistumiseen ja epäonnistumiseen
• osallistumiseen tasavertaisesti muiden kanssa
• pelaamiseen ja harjoitteluun oman ikänsä ja kehitystasonsa
mukaisesti
• päihteettömään harrastusympäristöön
• mielipiteensä ja halunsa ilmaisemiseen
• kaikkien tunteiden ilmaisemiseen
• reiluun peliin ja toisten kunnioitukseen
• aikuiseen ohjaajaan ja turvalliseen vanhempaan
• asiantuntevaan ja vastuuntuntoiseen ohjaukseen
• oppia asettamaan tavoitteita omien kykyjensä edellyttä-
mällä tasolla
Lasten ja nuorten velvollisuudet jalkapalloharrastuksessa
Jokaisella lapsella ja nuorella on velvollisuus:
• kuunnella valmentajaa
• kehittää omia taitoja harjoituksissa ja omalla ajalla • toimia reilusti ja edistää hyvää joukkuehenkeä
noudattaa joukkueen yhdessä laatimia sääntöjä Lähde: Palloliiton nettisivut


   33   34   35   36   37