Page 34 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 34

34 PPJ Junnulehti ∞ 2/2016
Laru + Ruohis = West
Joukkueen motto
Kentällä on yksi joukkue, ei kahdeksan pelaajaa.
Joukkueen ominaispiirre
Uu a on kahden kaupun- ginosajoukkueen, Larun ja Ruoholahden, yhdistymi- nen lokakuussa 2016 yh- deksi isommaksi porukak- si Westiksi. Ensimmäinen talvikausi on futiksen ohel- la tutustumista, ryhmäyty- mistä ja yhtenäisten käy- tös-, treeni- ja pelitapojen ope elua.
Pelaajien suosikkitreeni
Loppupelit, maalitekot- reenit, 1vs1- ja 2vs2 -har- joitukset
Treeni, joka ei innosta pe- laajia
Lihaskunto, viivajuoksut, ylipäätään kaikki ”pelkkä juokseminen”
Pelaajien lentävät lauseet, läpät joita kuulee kentällä ”MLG”, ”mursu”, ”pögät”, ”lillut”, ja yleinen dab-heh- kutus
Mitä pelaajat tekevät ken- tän laidalla ja pelien välissä Water bo le  ippailevat, vetelevät aitoihin/seiniin, istuvat pallon päällä ja räp- läävät tekonurmimurua, pögi ävät ohikulkevia ja etenkin valmentajiaan, pö- lisevät kavereiden kanssa.
Kauden kohokohta / iki- muistoisin hetki Ruoholahden pelaajilla Pärnun matka, larulaisil-
la Alandia Cup. Ahvenan- maalla reissun kohokohtia olivat laivalla säätäminen, päivän ”nyt saa mennä ui- maan” -hetket ja päivi äi- sen jäätelökiintiön täy ä- minen.
Millaisia ovat tämän jouk- kueen vanhemmat kentän laidalla?
Pelaajat: ”Outoja, koska jos- kus kannustavat tosi paljon, ja joskus ovat ihan hiljaa.” ”Kannustavia.” ”No vähän noloja joskus.” ”Iha jees” Jojon mielestä leppoisia ja positiivisia. Yhteishenki matseissa on hyvä ja van- hemmat hakeutuvat yh- deksi porukaksi juttele- maan ja tsemppaamaan pelaajia.
”Kahdesta hyvästä jengistä
syntyy yksi erinomainen!


   32   33   34   35   36