Page 36 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 36

36 PPJ Junnulehti ∞ 2/2016
Matkalla Liverpooliin
TYTÖT 04-05
Pelaajamäärä: noin 37
Valmentajat:
Aki Alanen, Andrea Heikkilä, Peetu Lepistö ja Patrik Palmén
Joukkueenjohtajat:
Minna Alanen ja Anna Neittamo
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen: juha@ppj. , 040-5553763
Vuoden pelaaja 2016:
Leila Suonio, kehittynyt valta- vasti, pelannut jopa 4. ikätasol- la ja ollut ratkaisevassa roolissa joukkueessa.
Joukkueen motto
Tosissaan mu ei totisena
Joukkueen ominaispiirre
Iloinen ja aktiivinen
Pelaajien suosikkitreeni
Pelitreenit on aina suosi uja
Treeni, joka ei innosta pe- laajia
Liian tiukka lihaskunto. Vä- lillä tosin tämäkin on aivan huippukivaa, esim. possu- treenit leirillä.
Pelaajien lentävät lauseet, läpät joita kuulee kentällä Kehutaan toisia jatkuvas- ti muu uvilla lempinimillä
Mitä pelaajat tekevät ken- tän laidalla ja pelien välissä? Hengaavat porukalla ja syö- vät kaikkien eväät yhdessä.
Kauden kohokohta ja iki- muistoisin hetki
Alandia Cup sekä huippu- leiri marraskuussa Eerikki- lässä
Hauska tilanne tai tapah- tuma
Tällä iloisella smur poru- kalle ei vauhtia puuta ja ai- na sa uu ja tapahtuu posi- tiivisessa mielessä.
Millaisia ovat tämän jouk- kueen vanhemmat kentän laidalla?
Hyvin oppineita. Kovia kan- nustamaan ja tukemaan.
Pelaajille: mitä valmentaja sanoo teille eniten?
”Kyllä, kyllä”
Pelaajille: mistä valmentaja kehuu teitä eniten?
Onnistumisista
Pelaajille: mikä on valmen- tajissanne parasta? Komeus, tsemppaus ja taito
Valmentajille: mikä on tär- keintä, mitä on opittu tänä vuonna? Pelinrakentaminen ja eri pe- lipaikkojen pelitapa
Valmentajille: mitä opitaan seuraavaksi?
Keski ymistä ja sitä kau a uuden oppimista.
Sana on vapaa
Tällä porukalla olisi mahta- vaa päästä Liverpooliin lei- rille, joka onkin tavoi ee- namme. Toivottavasti se tulee toteutumaan. Ihana joukko nuoria, järkeviä nai- senalkuja!


   34   35   36   37   38