Page 41 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 41

2/2016 ∞ PPJ Junnulehti 41
Vuoden joukkue 2016
“Kunnon miehet”
POJAT 02
Pelaajamäärä: 59
Valmentajat:
Jesse Laajaranta, Tadios, Ilu ja Tonza
Joukkueenjohtaja:
Juha Kettunen
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen:
juppek@gmail.com
Vuoden pelaaja 2016:
Siniset: Nicholas Brown. Todelli- nen johtaja kentällä ja sen ulko- puolella. Raamikas toppari, joka ei vastustajilleen armoa anna. Kovalla asenteella ja älykkyy- dellä varustettu nollakakkosten kulmakivi.
Valkoiset: Rasmus Andersson. Aktiivinen treeneissä. Saattaa sortua valittamiseen säästä tai kun nappikset puristaa, mutta silti antaa aina kaikkensa itses- tään. Keskikentän moottori.
Joukkueen motto / tekemi- sen tärkein tavoite Aijaijaijaijai, miten täysillä vetämisestä voi nau ia! Joukkueen ominaispiirre Intohimo yhdiste ynä huu- moriin yhdiste ynä jouk- kuehenkeen.
Pelaajien suosikkitreeni
Se vaatii vastustajia ja maalit
Treeni, joka ei innosta pe- laajia
Toivo avasti pelaajat innos- tuvat kaikista, koska tietä- vät niistä olevan hyötyä ke- hityksen kannalta. Pelaajien lentävät lauseet, läpät joita kuulee kentällä Lähinnä kaikki naljailu Jes- selle on suosituin läppä. Sen lisäksi pojat puhuvat ”kun- non miehestä”.
Mitä pelaajat tekevät ken- tän laidalla / pelien välissä Kentän laidalla eniten kehi- tystä janoavat pelaajat seu- raavat peliä ja analysoivat
sitä. Monet myös kannus- tavat omiaan.
Kauden kohokohta / iki- muistoisin hetki Mahdotonta nimetä yksit- täistä. Kokonaisuus ollut huikea!
Millaisia ovat tämän jouk- kueen vanhemmat kentän laidalla?
Joukkueen vanhemmat ovat kannustavia ja osa jopa ää- nekkäitäkin. Meillä on upe- at kentänlaitavanhemmat. Pelaajille: mitä valmentaja sanoo teille eniten?
”Jesse sanoo usein e ä meil- lä on kova nippu.” ”Kerran se sano et hengästyminen on nopeaa hengi ämistä. Mä en tajunnut sitä. Mut onneks se ei oo hokenu sitä enempää.”
Pelaajille: mistä (vastuu)val- mentaja kehuu teitä eniten? ”Se o sanonut et me treena- taan hyvin.” ”Sit kerran se
sano, et HJK on kiva voit- taa.” ”Hän kehuu meijän yhteishenkeä.”
Pelaajille: mikä on valmen- tajissanne parasta?
”Se on aina treeneis ja mat- seis mukana.” ”Valmen- tajissa parasta on, e ä he kannustavat aina ja yri ä- vät hei ää hyvää läppää.” ”Jesse on maailman paras koutsi.”
Valmentajille: mikä on tär- keintä, mitä on opittu tänä vuonna?
Olemme oppineet joukkue- hengen merkityksen kehi- tyksen tukena. Meillä on yhtenäinen joukkue. Pelaa- jille on pyri y luomaan ym- päristö, jossa on mukava ja turvallista olla. Valmentajille: mitä opitaan seuraavaksi?
Vanhemmat C-juniorit siir- tyvät pelipaikkakohtaiseen oppimiseen eri äin syvälle.


   39   40   41   42   43