Page 42 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 42

42 PPJ Junnulehti ∞ 2/2016
Seitsemän mitalin vuosi
B-TYTÖT
Pelaajamäärä: 24
Valmentajat:
Harri Westerlund (vastuuval- mentaja) ja Micke Anthoni
Joukkueenjohtaja:
Janne Behm
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen:
janne.behm@gmail.com 0505951935
Vuoden pelaaja 2016:
Maj Nyholm. 82 peliä, 20 maalia, kultainen taitomerkki, joukkueen kovakuntoisin pelaaja ja luotettava keski- kentän työmyyrä.
Tekemisen tärkein tavoite
Järjestää olosuhteet ja val- mennus siten, e ä pelaajat voivat kehi yä niin pitkälle kuin mahdollista - ja naut- tia futiksesta. Iloisesti mut- ta määrätietoisesti.
Joukkueen ominaispiirre
Pallo maassa ja taito edellä
Pelaajien suosikkitreeni
Kaikki missä on liike ä
Treeni, joka ei innosta
Kaikki missä seisotaan ja odotetaan
Kauden kohokohta
Maalijuhlat (262 tehtyä), pe- lit espanjalaisia joukkueita vastaan, seitsemän mitalin vuosi, kuusi kultamerkkiä...
Hauska tilanne
Joukkueen toiminta tuo aa
tilannehuumoria viikosta toiseen
Mitä valmentaja sanoo teil- le usein
”Ykköskosketus!”
Mistä valmentaja kehuu tei- tä eniten
Todella hyvä tunnelma ja kaikki onnistumiset
Mikä vastuuvalmentajassa on parasta
On niin hyvä, ei ikinä huu- da, antaa oikeanlaista palau- te a ja ostaa jäätelöä
Valmentajilta
Taito on tärkeintä ja sitä on opi u yhä lisää. Nyt alkaa olla edellytykset myös op- pia, mitä kaikkea sillä tai- dolla voi tehdä.
Sana on vapaa
PPJ TB (entinen T99-01) on
oikea projekti X, joukkue jos- sa yritetään keksiä koko ajan uusia ju uja ja uusia tapoja tehdä asioita. Jos ei ole tarjol- la turnauksia, joukkue järjes- tää niitä ja kutsuu mukaan joukkueita ympäri Suomea. Mo o voisi olla: ”Se, mitä ei ole, se hankitaan tai si en si- tä ei tarvita.” B-ty öjen jouk- kueessa pelaa runsaasti lah- jakkaita ty öjä, joille ei ole enää väl ämätöntä hakeu- tua perinteiseen malliin jo- honkin toiseen seuraan. Toi- minta suunnitellaan niin, e ä se on rii ävän haastavaa joukkueen parhaalle pelaa- jalle. Laadukas valmennus, toiminnan määrä ja laatu, keskimääräistä alhaisem- mat kustannukset ja hyvä ilmapiiri ovat saaneet jouk- kueen o amaan huimia ke- hitysloikkia. Tervetuloa mu- kaan innostumaan!


   40   41   42   43   44