Page 7 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 7

2/2016 ∞ PPJ Junnulehti 7
Varpaat valkoiselle viivalle
Joukkueen ominaispiirre
Joukkueen pelaajat ovat pie- niä ja innokkaita, ja heillä on suuri palo liikkumiseen.
Pelaajien suosikkitreeni
Pelit ja pelaaminen syty ää aina. Myös erilaiset hippa- leikit ja mm. seuraa johtajaa -tyyppiset harjoi eet ovat pelaajien mieleen.
Treeni, joka ei innosta pe- laajia
Ei ole vielä tullut vastaan
Mitä pelaajat tekevät ken- tän laidalla ja pelien välissä Juoksevat toistensa pe- rässä pallolla tai ilman tai vaativat vanhempia syö e- lemään kanssaan.
Kauden kohokohta
Ensimmäiset pelit syksyllä
Lau asaaressa eiralaisia ja lau asaarelaisia sisarjouk- kueita vastaan. Sekä tie- tysti koko joukkueen ihan ekat treenit keväällä.
Hauska tilanne tai tapah- tuma
Pienet pelaajat eivät vielä ole kangistuneet kaavoi- hin ja osaavat yllä ää. Val- mennukselle yksi vuoden sykähdyttävimmistä ur- heiluhetkistä oli Jätkäsaa- ri 11 -joukkueen harjoi- tukset, joihin ilmestyi ihka aito supersankari vii oi- neen kaikkineen. Ei te- räsmies eikä hämähäkki- mies vaan Robin.
Millaisia ovat tämän jouk- kueen vanhemmat kentän laidalla?
Vanhemmat ovat innolla
mukana seuraamassa pe- laajien ensimmäisiä tree- nejä ja aina valmiina ojen- tamaan juomapullon, kun tulee juomatauon aika. Van- hemmista löytyy myös hel- posti valmentajalle apua treenien vetämiseen.
Pelaajille: mitä valmentaja sanoo teille eniten? Varpaat valkoiselle viivalle
Valmentajille: mikä on tär- keintä, mitä on opittu tänä vuonna?
Ensiaskeleet jalkapallon parissa. On opi u opetel- tu jalkapallon perusteita ja harjoiteltu jalkapallon har- joi elemista. Leikkien var- jolla on jo harjoiteltu muun muassa havainnointia.
Valmentajille: mitä opitaan
seuraavaksi?
Seuraavaksi jatketaan jalka- pallon perusteiden ope ele- mista leikkien, pelaillen ja hauskaa pitäen. 
JÄTKÄSAARI 2011
Pelaajamäärä: 27 Valmentaja: Topi Pietilä
Joukkueenjohtaja:
Sami Julin
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen: jojojatka11@gmail.com


   5   6   7   8   9