Page 9 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 9

2/2016 ∞ PPJ Junnulehti 9
Kauden kohokohta
Kesä 2016 oli myös jouk- kueen ensimmäinen kesä. Käytiin pelaamassa vieras- peliä Hangossa HIK:ta vas- taan, jonka jälkeen lähdim- me keskustassa sijaitsevan Leijona-leikkipuiston kaut- ta Classic-pizzaan ruokaile- maan. Täydellinen ”luokka- retki”.
Hauska tilanne
Klaukkalassa turnauksessa koko ryhmä (9 pelaajaa) kii- pesi pomppulinna-monste- rin suuhun poseeraamaan. Yksi isi totesi o aessaan va- lokuvia pojista, e ä: ”ym- märsin e ä toi pomppulinna maksoi”. Toinen isä totesi: ”juu, en tiennyt ja lähetin pojat sinne”. Poikien olles-
sa kaikki siellä pomppimas- sa, toimitsija tuli viereen ja lausui ilosanat: ”9x3 tekee 27 euroa ja voi e vapaasti leikkiä 10 minuu ia.”
Millaisia ovat joukkueen vanhemmat kentän laidalla? Pelaajat ovat niin nuoria, että lähtökohtaisesti jo- kaisella pelaajalla on yk- si huoltaja paikan päällä. Tämä tarkoi aa sitä, e ä meillä on turnauksissa use- amman kymmenen henki- lön yleisö. Harva 3.-6. diva- rin joukkue pääse tällaisiin yleisömääriin.
Pelaajille: mitä valmentaja sanoo teille eniten? ”Vaihto”, ”kuunnelkaa”.
Pelaajille: mistä valmentaja kehuu teitä eniten? Maalinteosta ja syötöistä
Pelaajille: mikä on valmen- tajissanne parasta?
Topi on hyvä valmentaja. Topi on tosi taitava jalka- pallopelaaja. Parasta on, kun Topi leikkii robo ia tai zombieta ja yri ää ot- taa pallon pois meiltä.
Valmentajille: mikä on tär- keintä mitä on opittu tänä vuonna?
Joukkueen toiminta alkoi kesäkuussa 2015 ja siitä ko- konaisuus; joukkuehenki, yksilötaito ja kaikki jalka- palloon lii yvä on mennyt eteenpäin tähtitieteellises- ti. Vastapainoisesti hiekka-
kakkujen teko on vähen- tynyt huimasti - mu a ei lainkaan loppunut.
Valmentajille: mitä opitaan seuraavaksi?
Pelaajat oppivat kuunte- lemaan ja nouda amaan ohjeita paremmin. Vuosi kerrallaan painopiste siir- tyy enemmän ja enemmän joukkueurheilun ja jalka- pallon pariin.
Sana on vapaa
PPJ:llä on tässä iässä pai- nopisteinä lasten hauskan- pito ja yhdessä oleminen - näin sen kuuluukin olla. ”Ylärima alas, PPJ on pa- ras.”


   7   8   9   10   11