Page 23 - MS_5_2018
P. 23

                     Oikeusapua puhelimitse
p. 010 684 1400
EvershedsAsianajotoimisto | eversheds.fi
Jäsenetuna lakineuvonta yksityiselämän asioissa
     MERIMIES-UNIONIN jäsenillä on jäsenetuna oikeus saada Eversheds Asianajotoimistolta puhelinneuvontaa jäsenten yksityiselämään kuuluvissa oikeudellisissa asioissa. Oikeuksien ja velvollisuuksien ennakointi säästää ristiriidoilta ja vahingoilta. Jäsenille palvelu on ilmainen.
Puhelinneuvonta
Tarvitessasi oikeudellista neuvontaa voit soittaa arkisin klo 10.00-16.00 Eversheds Asianajotoi- miston numeroon 010 684 1400
• Soittaessasi ilmoita, että olet Merimies- Unionin jäsen. (Jäsenyytesi tarkistetaan, eli sinun tulee ilmoittaa yhdistyksesi numero, jonka löydät jäsenkortista.)
• Kerro, että haluat keskustella neuvovan lakimiehen kanssa. Lakimiehen
kanssa käymäsi keskustelun sisältö on luottamuksellinen ja jää vaitiovelvollisuuden piiriin.
Palvelun laajuus ja rajaukset
Puhelinneuvonta kattaa asiat, jotka jäsen voi esittää ja lakimies selvittää puhelimessa ilman perehtymistä asiakirjoihin tai sähköposteihin. Neuvonta ei koske asiakirjojen laatimista.
Jäsen voi kysyä neuvoa esimerkiksi asunto- osakkeisiin ja kiinteistöihin liittyvissä asioissa sekä muun muassa avio- ja avoliittoon, lapsiin,
perintöön, testamentteihin, osituksiin, lahjoi- tuksiin jne. liittyvissä asioissa.
Neuvonnan piiriin eivät kuulu työsuhteeseen, työtehtäviin, elinkeino-, sijoitus- ja ansiotoi- mintaan eikä luottamustehtäviin liittyvät kysy- mykset. Neuvonta ei myöskään koske asioita, joista olet antanut toimeksiannon muulle asia- miehelle, eikä itse hoitamaasi asiaa tuomiois- tuimessa tai muussa viranomaisessa. Neuvonta ei koske hakemuksia ja ilmoituksia työttömyys- turva-, vakuutus-, taikka eläke- ja muissa sosi- aaliturva-asioissa.
Jos asiaasi ei voida selvittää puhelinkeskustelun aikana, sinulla on mahdollisuus sopia Eversheds Asianajotoimiston kanssa toimeksiannosta. Näiden toimeksiantojen kustannukset eivät kuulu jäsenedun piiriin.
eversheds.fi
 2018 • 5 // MS 23
 JÄSENETU
   21   22   23   24   25