Page 22 - MS_5_2018
P. 22

 JÄSENETU
 Nämä vakuutusedustajat palvelevat sinua:
LOUNAIS-SUOMI
Mika Nummelin mika.nummelin@turva.fi 040 546 0483
ETELÄ-SUOMI
Rainer Burkland rainer.burkland@turva.fi 040 650 1985
ITÄKUSTI
Pasi Tuononen pasi.tuononen@turva.fi 044 9700 801
LÄNSI-SUOMI JA MUUT ALUEET
Tuula-Anneli Rehn tuula-anneli.rehn@turva.fi 050 361 7455
     Kaikkien toimipaikkojemme yhteystiedot löydät www.turva.fi/yhteystiedot.
                    Merimies-Unionin jäsenen vakuutusedut Turvassa
KESKINÄINEN VAKUUTUSYHTIÖ Turva perustettiin hieman aiemmin kuin Meri- mies-Unioni eli 1910. Turva on keskinäinen vakuutusyhtiö, mikä tarkoittaa sitä, että si- näkin asiakkaana omistat Turvan. Toinen tärkeä omistajataho ovat takuupääoman omistajat, joista suurin osa on ammattiliit- toja, kuten Merimies-Unioni. Turva ei siis tee voittoa kasvottomille pääomasijoittajil- le tai osakkeenomistajille vaan vakuutus- toiminnasta syntyvä voitto käytetään palve- lujen ja asiakasetujen kehittämiseen. Viime vuonna Turva jakoi asiakkaille omistaja-asia- kasalennuksina yli 9 miljoonaa euroa.
Järjestövakuutus on voimassa liiton tilaisuuksissa ja järjestötehtävissä Tiesithän, että Merimies-Unionin jäsenet ovat vakuutettuja osallistuessaan järjestö- tehtäviin ja -tilaisuuksiin. Järjestövakuutus on voimassa järjestötehtävissä ja -tilai- suuksissa kaikkialla maailmassa. Järjestö- vakuutuksessa ei ole yläikärajaa.
Järjestövakuutus sisältää matkustajava- kuutuksen, matkatavaravakuutuksen, mat- kavastuuvakuutuksen ja matkaoikeusturva- vakuutuksen.
Mitkä ovat järjestötehtäviä?
Järjestötehtäviä ovat liiton järjestämät, etukäteen suunnitellut kokoukset, koulu- tustilaisuudet, seminaarit, kesä- ja talvi- päivät ja muut vastaavat tapahtumat. Jär- jestötehtäväksi katsotaan myös liiton edustajana toimiminen kokouksissa sekä edunvalvonta- ja järjestötehtävissä. Myös näiden tilaisuuksien yhteydessä olevat urheilutilaisuudet ja virkistystapahtumat kuuluvat Järjestövakuutuksen piiriin.
Kaikki mahdolliset urheilu- ja virkistysta- pahtumat eivät kuitenkaan ole järjestöteh- täviä, vaikka tapahtuma olisikin esimerkiksi Merimies-Unionin ammattiosaston järjes- tämä. Näissä tilanteissa harkitaan tapaus- kohtaisesti, onko se järjestötehtäväksi luo- kiteltava. Viime kädessä liitto päättää, haluaako se sisällyttää kyseisen tilaisuuden Järjestövakuutuksen piiriin.
Jäsenetusi Turvassa
Koti-, kasko- ja henkilövakuutuksista saat 10 prosentin jatkuvan alennuksen (koskee myös jatkuvaa matkustajavakuutusta). Tämän lisäksi saat asiakkuuden kestoon pe- rustuvaa omistaja-asiakasalennusta 5–10 %.
Keskittämällä vakuutuksesi Turvaan saat parhaat edut.
Toivottuja parannuksia Turvan kaskoihin
Turvan kaskotuotteet uudistuivat kesäkuun alussa. Uudistukset tuovat toivottua lisä- turvaa useampaan kaskoon. Ammattiliiton jäsenille tarkoitettuun Liittokaskoon kuu- luu jatkossa pysäköintiturva, joka korvaa tuntemattomaksi jääneen ajoneuvon pysä- köintialueella aiheuttaman vahingon ilman bonusmenetystä. Pysäköintiturva tuli osak- si myös Turvakaskoa.
Lisäksi Turvakaskoon, Peruskaskoon ja Hirvi-ilkivalta-palo-varkausvakuutukseen kuuluu jatkossa eläintörmäysturva. Liitto- kaskosta tämä turva löytyy jo ennestään. Muutokset astuvat voimaan kesäkuun alun jälkeen alkaneisiin uusiin vakuutuksiin se- kä vanhoihin vakuutuksiin vakuutuskauden vaihtuessa. Vakuutuskauden vaihtumisen voit tarkistaa vakuutuskirjaltasi.
Tutustu jäsenvakuutuksiin ja Meri- mies-Unionin jäsenten vakuutusetuihin liitolle räätälöidyillä nettisivuilla: www.turva.fi/smu
Turva/Kati Iharanta
22 MS // 5 • 2018
   20   21   22   23   24