Page 39 - MS_5_2018
P. 39

                    Ravintola Salvella on ilo ja kunnia myöntää Salven vuosittainen stipendi kokki-stuertti Mikko Ervastille
Stipendin saaja on valittu Suomen Merimies-Unionin avustuksella seuraavin perustein:
Mikko Ervast on kantanut esimerkillisesti vastuuta sekä merimiestyössään että luottamustehtävissään
KUVA AKIFOTO
Vuonna 1972 syntynyt Ervast työsken- tossa ja sen hallituksessa sekä parhaillaan pyrkinyt ajamaan sekä jäänmurtajilla telee tällä hetkellä kokki-stuerttina hän toimii Unionin valtuuston puheen- työskentelevien että muiden merimiesten perinteisellä jäänmurtaja Sisulla. johtajana. Luottamustoimissaan Ervast on asioita.
Pohjois-Karjalasta, Outokummusta ko- toisin oleva Ervast on kulkenut vesillä pik- kupojasta lähtien. Sukunsa ensimmäisenä Ervast hakeutui Raumalle merikouluun ja on sittemmin työskennellyt hetken aikaa matkustaja-aluksilla ja vuodesta 1997 val- tion merenmittausretkikunnissa, tutkimus- alus Arandalla ja sittemmin sekä monitoi- mimurtajilla että perinteisillä jäänmurtajilla kokkina ja kokki-stuerttina. Paistinkääntäjät ry on myöntänyt Rotisseurs-käädyt Mikolle vuonna 2014.
Mikko on toiminut valtion aluksilla luot- tamusmiehenä vuodesta 2000 ensin osas- toluottamusmiehenä, sitten laivaluotta- musmiehenä, varapääluottamusmiehenä ja vuodesta 2015 alkaen pääluottamusmie- henä ainakin vuoteen 2021 saakka. Ervast on toiminut aktiivisesti myös ammatti- osastossaan, Merimies-Unionin valtuus-
   Ravintola Salven stipendi
Ravintola Salvella on ilo ja kunnia myöntää Salven vuosittainen stipendi
kokki-stuertti
Mikko Ervastille
Stipendin saaja on valittu Suomen Merimies-Unionin avustuksella seuraavin perustein: Mikko Ervast on kantanut esimerkillisesti vastuuta sekä merimiestyössään
että luottamustehtävissään
Vuonna 1972 syntynyt Ervast työskentelee tällä hetkellä kokki-stuerttina perinteisellä jäänmurtaja Sisulla. Pohjois-Karjalasta, Outokummusta kotoisin oleva Ervast on kulkenut vesillä pikkupojasta lähtien. Sukunsa ensimmäisenä Ervast hakeutui Raumalle merikouluun ja on sittemmin työskennellyt hetken aikaa matkustaja-aluksilla ja vuodesta 1997 valtion merenmittausretkikunnissa, tutkimusalus Arandalla ja sittemmin sekä monitoimimurtajilla että perinteisillä jäänmurtajilla kokkina ja kokki-stuerttina. Paistinkääntäjät ry on myöntänyt Rotisseurs-käädyt Mikolle vuonna 2014.
Mikko on toiminut valtion aluksilla luottamusmiehenä vuodesta 2000 ensin osastoluottamusmiehenä, sitten laivaluottamusmiehenä, varapääluottamusmiehenä ja vuodesta 2015 alkaen pääluottamusmiehenä ainakin vuoteen 2021 saakka. Ervast on toiminut aktiivisesti myös ammattiosastossaan, Merimies-Unionin valtuustossa ja sen hallituksessa sekä parhaillaan hän toimii Unionin valtuuston puheenjohtajana. Luottamustoimissaan Ervast on pyrkinyt ajamaan sekä jäänmurtajilla työskentelevien että muiden merimiesten asioita.
Helsingissä 15. marraskuuta 2018
Linda Rosilainen-Susi Salven ravintolajohtaja
      2018 • 5 // MS 39

   37   38   39   40   41