Page 41 - MS_5_2018
P. 41

                 Color Line blir kvar i det norska nationella fartygsregistret
En fem år lång kamp i Norge avgjordes till sjömännens hurrarop i slutet av november. Rederiet Color Lines fartyg blir kvar i det norska nationella fartygsregistret (NOR). Det innebär att de behåller norska arbetsvillkor och löner.
De nordiska fackförbunden förhindrade tillsammans att det norska rederiet Color Lines fartyg i Kiel-kanalen
överfördes till det norska internationella fartygsregistret (NIS). Händelsen är en seger för de norska sjömännen Iochharbliviteninternationellsymbolförarbetareitransportbranschen.
slutet av november fick vi goda nyheter från Norge. Den norska flaggan. Ett annat hot om Color Line skulle segla med billigare ut- regeringen tog beslutet att Color Line ska behålla sina fartyg i ländska arbetskraft var att fenomenet skulle kunna sprida sig till Kiel-kanalen i det norska nationella fartygsregistret även i fort- andra nordiska länder och att deras sjömän då skulle riskera att sättningen. Det var en stor lättnad för rederiets 700 anställda, mista sina arbetsplatser.
LEDARE
 som hotades av att fartygen överförs till det billigare norska inter- nationella fartygsregistret (NIS). Det skulle i praktiken innebära att de norska sjömännen skulle mista sina arbetsplatser och ersättas med billigare arbetskraft.
För fem år sedan slog en riktig nyhetsbomb ner bland Color Li- nes norska sjömän när rederiet meddelade sina avsikter om att överföra sina fartyg i Kiel-kanalen till från det norska nationella far- tygsregistret till det norska internationella fartygsregistret (NIS). Arbetsvillkoren i det internationella fartygsregistret är betydligt sämre än de i det nationella fartygsregistret och med lönen som det erbjuder är det svårt att klara sig i Norden. Arbetstagare i det internationella fartygsregistret kommer ofta från länder utanför Europa och är s.k. non-EU-arbetskraft.
Nyheten om överförningen startade en fem år lång kamp i Nor- ges sjömansförbund för att trygga sjömännens arbetsplatser och arbetsvillkor. Det var en självklarhet att man inte kunde godkänna överförningen av fartygen till det internationella fartygsregistret. Det handlade trots allt om människor och familjer. Arbetstagarnas barn var med på demonstrationerna och viftade med den norska
De nordiska förbunden, och speciellt Nordiska Transportarbetare- federationen (NTF), stöttade det norska sjömansförbundet i dess långa kamp. Finlands Sjömans-Union och svenska SEKO Sjöfolk deltog också i arbetet.
Kampen visade sig bli flera år lång, men den lönade sig. I novem- ber tog den norska regeringen ett beslut i anknytning till budgetla- gen där de konstaterar att Color Line måste behålla sina fartyg i det norska nationella fartygsregistret även i fortsättningen. Sjömän- nen i Color Line är lättade och lyckliga.
De övriga nordiska transportarbetarna kan också delta i glädjen. Segern är viktig även på så sätt att det kan ha betydelse för det in- ternationella fartygsregistret som för närvarande används i hög grad i Danmark och Tyskland.
Ett nordiskt samarbete och en nordisk kamp lönar sig. Sammen er vi sterke! Tillsammans är vi starka!
 2018 • 5 // MS 41
 PÅ SVENSKA
   39   40   41   42   43