Page 18 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 18

        Reilujen pelisääntöjen kehittämisen ohella Suomen innovaatio- ja elinkeino- politiikan on syytä olla sellaista, että se kannustaa yrityksiä uusiutumaan tähän todellisuuteen Julkisella toimijalla on oiva tilaisuus mahdollistaa yri- tystoimintaa vaikkapa avaamalla hallussaan olevia tietoaineistoja liikenteen, terveyden, ilmasto- ja energia-alan ekosysteemien käyttöön
Tutustu myös
Digital Transformation Initiative: Unlocking B2B Platform Value (World Economic Forum) http://reports.weforum.org/digital-transformation/wp-content/blogs.dir/94/mp/ les/ pages/ les/wef-platform-report- nal-3-26-17.pdf
  Teolliset markkinat muuntuvat alustaekosysteemeiksi
Euroopan Komissio on nostanut esiin
autoteollisuudesta näkymän, jonka mukaan lähivuosina 30–40 prosenttia teollisten markkinoiden B2B-arvon- luonnista siirtyy alustoille, joita big data ohjaa. Vaikka raportti pitääkin Euroopan mahdollisuuksia hyvinä, menestys vaatii syvällisiä muutoksia ja nopeaa kehitys- panosta. Mediassa on esiintynyt myös tietoja siitä, että Saksan autoteollisuus
ja Google olisivat keskustelleet alusta- vasti yhteisistä kehitysnäkymistä, mutta parin tapaamisen jälkeen todettiin, ettei yhteistä tulevaisuutta löytynyt. Digitaali- sen murroksen ajatusharjoituksena voikin pohtia, onko pilveen viety liikennetieto
vai auton kokoonpanon ekosysteemi autoteollisuuden tulevaisuuden voittaja, millä aikataululla muutokset toteutu- vat, millaisia liittoumia syntyy ja kenen haltuun arvo kerääntyy. Ja kuka pystyy tarjoamaan tällaisille yrityksille kilpai- lukykyiset ja innovatiiviset toimintaolot jatkuvasti muuttuvilla markkinoilla?
Big data and B2B digital platforms:
The next frontier for Europe’s industry and enterprises. http://ec.europa.eu/growth/content/ big-data-and-b2b-digital-platforms-next- frontier-europes-industry-and-enterpri- ses-0_en
  KESTÄVÄN KASVUN JÄLJILLÄ 18
   16   17   18   19   20