Page 17 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 17

                Suomalaisten pitää tarttua mahdollisuuteen
Suomalaisten yritysten on tärkeää päästä arvonluonnin uuteen maantietee- seen kiinni ja löytää roolinsa alusta- ja tekoälytaloudessa Arvo jakautuu tule- vaisuudessa epätasaisesti, ja myös onnistumisen todennäköisyydet määräyty- vät uudella tavalla Vain harva yritys pystyy menestymään hallitsemalla maa- ilmanlaajuisia alustoja, oli kysymys sitten kuluttaja- tai tuotantohyödykkei- den tai palvelujen markkinoista
Yleisillä digitaalisilla valmiuksilla ei kovassa kilpailussa menesty, jos ne eivät liitä omaa osaamistaan kokonaisen alustaekosysteemin kanssa saumatto- masti yhteen Muun muassa Timo Seppälä (ETLA/Aalto) on tutkimuksissaan todennut, että suomalaiset yritykset ovat integraatiossa vasta alkutaipaleella
”Maailmanlaajuisten markkinoiden rinnalle voi syntyä aivan uudenlaisia paikallisia markkinoita.”
Viime kuukausina muun muassa Team Finlandin Reboot -tapahtumasarja on herätellyt suomalaisia yrityksiä pohtimaan uudenlaisia ekosysteemejä ja Business Finlandin alkuvuodesta 2018 käynnistynyt AI Business Programme kehittää suomalaista tekoäly- ja alustatalousliiketoimintaa ja parantaa yritys- temme menestyksen eväitä Ohjelman panostus on 100 miljoonaa euroa tut- kimus- ja kehitystoimintaan neljän vuoden aikana Lisäksi data-alustatoimi- joita pääomitetaan 60 miljoonan euron kasvumoottorirahoituksella vuosina 2018–2019
Toivottavasti Suomessa kehittyvä innostava ilmapiiri ja yritysten uudet stra- tegiat auttavat näkemään uudenlaisten markkinoiden mahdollisuudet ja Suomeen syntyy globaalisti menestyviä uudenlaisia ekosysteemejä Yritysten on löydettävä vahvoja rooleja arvon luomisessa, sillä vastassa ovat mahtavat pelurit Markkinat kasvavat huikeaa vauhtia ja mittakaavat tarjoavat inno- vatiivisille toimijoille jatkuvasti uudenlaisia mahdollisuuksia Se tiedetään varmasti, että viiden vuoden kuluttua arvo liikkuu ja kerääntyy aivan uudella tavalla
KESTÄVÄN KASVUN JÄLJILLÄ 17
   15   16   17   18   19