Page 16 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 16

                Euroopan on löydettävä uusi vaihde digitalisointiin
World Economic Forum arvioi, että kymmenen vuoden kuluessa liiketoimin- taa siirtyy 10 triljoonaa US$ (eli miljoona miljoonaa) digitaalisille alustoille Johtavat teknologiayritykset, kuten General Electrics tai SAP, ovat jo inves- toineet miljardeja omien alustojensa kehittämiseen ja yrittäneet uudistaa koko organisaationsa alustapohjaiseksi
Kiinalainen verkkokauppajätti Alibaba päätti investoida muutaman lähivuo- den aikana 15 miljardia US$ tekoälyn kehittämiseen ja koko Kiinan panostuk- seksi arvioidaan satoja miljardeja dollareita Alibaba saattaa olla Piilaakson toimijoiden lisäksi niitä, joilla on kykyä ottaa tekoälyn avulla uuden alustalii- ketoiminnan konsepti käyttöön nopeasti Testialustana toimii sen koko glo- baali koneisto ja miljardi asiakasta
Koko Eurooppaa näyttää vaivaavan jonkinlainen henkinen käsijarru, eikä uusia nopeasti kasvavia menestystarinoita synny talouden piristymisestä huolimatta toivotulla tahdilla Esimerkiksi yksisarvisten eli yli miljardin arvoisten digitaalisten start up -yritysten nopea kasvu on helpointa usein muualla kuin ehkä vähemmän kokeiluja sietävillä Euroopan markkinoilla
Myös paikallisia markkinoita saattaa syntyä
Maailmanlaajuisten liiketoimintamallien kehitykselle on toki vastavoi- mansa Mahdollinen ja ainakin joillakin toimialoilla todennäköinen skenaa- rio on uuden teknologian mahdollistamien paikallisten markkinoiden synty Vaikkapa 3D-tulostuspalveluja tarjoava uuden sukupolven kyläseppä mah- dollistaa monenlaisia valmistuspalveluja, varsinkin niille, jotka eivät koe oman tee-se-itse-osaamisensa tai kiinnostuksensa riittävän
Vaikka tulostettu fyysinen tuote tai komponentti olisikin tällaisen autotalli- osaamisen ulottuvissa, sen yhdistäminen osaksi digitaalista kotia tai arvon- luonnin järjestelmää vaatinee syvällisiä systeemisiä taitoja Asiakasarvo voi siirtyä tällaisessakin tapauksessa osaksi laajempaa ja monimutkaisempaa jär- jestelmää
KESTÄVÄN KASVUN JÄLJILLÄ 16   14   15   16   17   18