Page 2 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 2

Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
TEM oppaat ja muut julkaisut 4/2018 ISSN 2342-7914 (painettu)
ISBN 978-952-327-323-8 (painettu)
ISSN 2342-7922 (verkkojulkaisu)
ISBN 978-952-327-324-5 (verkkojulkaisu)
Julkaisija: Työ- ja elinkeinoministeriö, Innovaatiot ja yritysrahoitus -osasto, www.tem.  Toimitus: Petra Tarjanne ja Lotta Englund Graa nen suunnittelu ja taitto: Sissy Oy
Paino: Grano, 3/2018
Kuvat: Shutterstock
4041 0955
Painotuote
           S
I
R
Ä
P
Ö
T
M
E
M
R
K
Y
K
I
T
K
R
Ä
M
M
I
L
J
Ö
   1   2   3   4   5