Page 3 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 3

        Sisällys
Kestävän kasvun jäljillä
Maailma murroksessa – arvonluonnin uusi logiikka 5 Arvonluonnin uusi logiikka haastaa perinteisen innovaatiopolitiikan     9 Muutoksen maantiede – alustat kasvun lähteenä 13 Suomi vuonna 2067 – jakamistaloudesta uutta elinvoimaa? 21
Työn murros
Miten työn tekijä osallistuu arvonluontiin alustataloudessa? 27 Oulu taklaa osaajapulaa koulu–yritys-yhteistyöllä 33 Tulevaisuuden kilpailukyky luodaan innovaatioekosysteemeissä 37 Yhteisöllinen johtaja yllyttää älyllisesti 41
Uusi arvonluonti ja asiakasarvo
Tieto luo arvoa 45 Myös asiakas luo tuotteille ja palveluille arvoa 49 Brändin merkityksen rakentaminen osana arvonluontia 55 Kestävä kilpailukyky syntyy ylivoimaisesta lisäarvosta 61 Palvelumuotoilulla rakennetaan arvoa luova palvelu 67 Hyvin muotoiltu asiakaskokemus on kilpailuetu 71 Brändin merkitys yritykselle 75
   1   2   3   4   5