Page 24 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 24

                Perinteinen hyvinvointiyhteiskunta-skenaario korostaa mahdollisuuksien tasa-arvoa Siinä yhteiskunnallinen päätöksenteko kannustaa aktiivisuuteen, ja alustatalous näkyy lähinnä sähköisinä palveluina
Kansalaisyhteiskuntavetoinen jakamistalous toimii välittämisen ja huolen- pidon varassa Kaikki kestävän kehityksen kolme periaatetta toimivat kehi- tyksen ohjenuorana Alustatalous näkyy ihmisten toiminnallisten ratkaisujen muodossa
”Jakamistaloudessa pitää varmistaa yhdenvertainen pääsy verkostoihin.”
Taloudellista hyvää tavoittelevassa kansalaislähtöisessä Suomessa korostuu yrittäjyysasenne Tässä kehityskulussa keskeistä ovat ekosysteemit, jotka toi- mivat verkostotaloudessa ja edistävät kestävää liiketoimintaa Alustatalous toimii tehokkaana työnjaon perustana
Taloudellista hyvää tavoitteleva, mutta hierarkinen Suomi supistuu alustata- louden osalta verkkokauppaa harjoittavaksi markkinataloustoimijaksi, joka määrittelee pelisääntöjä, jakaa tukia ja yrittää kontrolloida toimintaa
Suomi vuonna 2067
50 vuotta Suomi100-juhlavuoden jälkeen Suomi on joutunut ratkaisemaan hyvinvointiyhteiskunnan paradigmaan liittyvän paradoksin, talous vai ihmi- nen edellä Erityisesti pohdintaa on vaatinut päätöksentekoon liittyvä para- digman muutos, jossa avoimuus ja läpinäkyvyys lisääntyvät, kun edetään hie- rarkioista kohti kansalaisyhteiskuntaa Kasvaneen läpinäkyvyyden myötä yksityisyyden suojaan liittyvien riskien hallinta on Suomen arkea Kaikki yrittävät yhdessä kehittää niihin toimivia ratkaisuja, jotta Suomi pysyy elin- voimaisena
KESTÄVÄN KASVUN JÄLJILLÄ 24   22   23   24   25   26