Page 23 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 23

         Verkkokauppa
ePalvelut
Hierarkinen yhteiskunta
 4. SKENAARIO
Markkinatalous
• Pelisäännöt • Tukimuodot
• Raha ratkaisee
• Kasvukeskusten Suomi
 1. SKENAARIO
Hyvinvointi-
yhteiskunta
• Mahdollisuuksien tasa-arvo
• Koko Suomi verkossa
• Aktiivisuuteen kannustaminen
• Virallinen Suomi
 Taloudellinen hyvä
Alusta- talous
Hyvinvointi hyvä
tavoitteet
   Globaali työnjako
Paikallinen yhteiskäyttö
 3. SKENAARIO
Verkostotalous
• Ekosysteemit keskiössä • Yrittäjyysasenne
• Kestävä liiketoiminta
• Globaali Suomi
 2. SKENAARIO
Jakamistalous
• Välittäminen, huolenpito
• Hyväntekeminen, talkoot
• Kestävä kehitys, EHS
(ympäristö, terveys, turvallisuus)
• Ihmisen Suomi
Kansalais- yhteiskunta
KESTÄVÄN KASVUN JÄLJILLÄ 23
päätöksenteko   21   22   23   24   25