Page 30 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 30

                tettu Henkilöstön ideat, sitoutuminen ja osaaminen ovat olleet menestymi- sen edellytys erityisesti silloin, kun kilpailutekijänä on korkea laatu, toimin- tavarmuus, ennustettavuus, turvallisuus ja asiakkaan auttaminen
Vaikka alustatalouden tuotanto on pitkälti kuluttajapalvelua, alustatalouden määritelmissä ei esiinny työntekijää eikä työnantajaa Alustataloudessa roolit ovat palvelun kysyjä ja palvelun tarjoaja Alustan liiketoimintamallin ideana on kitkan vähentäminen markkinoilla palvelun tarjoajien ja kysyjien digitaa- lisen match-makingin avulla Työnantajana toimii kulloinenkin palvelun tai tuotteen ostaja, ja alusta toimii ostajan ja myyjän (keikkatyöntekijä, freelan- cer tai airbnb-asunnontarjoaja) välillä transaktiokustannusten pienentäjänä
”Alustataloudessa liiketoimintamallin ideana on kitkan vähentäminen markkinoilla.”
Palvelun sisällöstä riippuen myyjänä toimivan henkilön panos palvelun arvon yhteisluomisessa on joko merkittävä tai olematon Ruoka-annoksen kuljetus- palvelu paikasta A paikkaan B on esimerkki alustatalouden mikrotehtävästä, jossa lähettinä toimivan, kännykkäsovelluksen kautta ohjatun freelancer-lä- hetin panos arvonluonnissa on oikea-aikainen toimitus annettuun osoittee- seen Hänen tarvitsee osata vain tulkita GPS:ää ja ajaa pyörällä
Palveleeko alustatalous pelkästään kuluttajien hetkellisiä mielihyvätarpeita ja tuottaako se massoille tehtäviä, joissa osaamisen ja kulttuurin siirrolla ei ole merkitystä? Perinteiset tuotantomuodot, työn tekeminen ja näiden ympä- rille rakentuneet instituutiot eivät häviä, vaikka ne saavat haastajia ja muun- tuvat Yhteiskunnan vakautta ja ennustettavuutta ylläpitävää arvon luontia ei mitata kvartaaleissa
Työn tekijöiden luomaa innovaatiokulttuuria on vaikea koodata algoritmiksi: ihmisten keskinäistä luovaa toimintaa tarvitaan edelleen
TYÖN MURROS 30
   28   29   30   31   32