Page 42 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 42

                Johtaja siis kertoo tarinoita omista epäonnistumisistaan, niistä aiheutu- neista seuraamuksista, opeista ja tuntemuksista Johtaja uskaltaa olla avoin ja kyseenalaistaa omia tekemisiään ja päätöksiään avoimesti Miksi teen näin, onko olemassa parempaa tapaa, teemmekö oikeita asioita, ratkaisemmeko oikeaa ongelmaa?
Olenko yhteisöllinen, olenko yllyttäjä?
Yhteisöllinen johtaminen, älyllinen yllyttäminen ja luovuus ovat luontaisem- paa tietyille persoonallisuuksille kuten intuitiiviselle ja spontaaneille ihmi- sille He painottavat mahdollisuuksia, tulevaisuutta ja kokonaisuuksia sekä ovat usein joustavia
”Luovat työntekijät tarvitsevat tuekseen johtajan, joka ei tyrmää.”
Moni johtaja Suomessakin on kuitenkin persoonallisuudeltaan rationaalinen, ajatteleva ja järjestelmällinen He siis etsivät faktatietoa, tekevät loogisia, tur- vallisiakin päätöksiä ja elävät melko järjestelmällisesti Nämä ovat erinomai- sia ajattelu- ja käyttäytymismalleja perinteisessä asiajohtajuudessa, mutta ne eivät ole useinkaan suotuisia luovuudelle
Miten kehitän itseäni johtajana?
Tärkeää on re ektoida itseään säännöllisesti: miten käyttäydyn ja miten se vaikuttaa muihin Onko käyttäytymiseni ristiriidassa, jos tavoitteena on luo- vuuden ja innovaatioiden lisääminen?
Yhteisöllistä johtajuutta on pystytty lisäämään johtajuuskoulutuksin ja palautteen avulla On tärkeää tunnistaa omat vahvuutensa yhteisöllisen joh- tajuuden eri alueilla ja hyödyntää niitä yhä rohkeammin sekä tunnistaa heik- koutensa ja työstää niitä Ulkopuolinen voi tulla fasilitoimaan ideointityöpa- joja ja käyttöön voidaan ottaa erilaisia järjestelmällisiä lähestymistapoja ide- oiden keräämiseen, työstämiseen ja toteuttamiseen innovaatioiksi asti
TYÖN MURROS 42


   40   41   42   43   44