Page 43 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 43

                Johtajien osaamistarpeiden painopisteet ovat muuttuneet viime vuosikym- menien aikana, mutta arvomaailmaamme muuttuu hitaammin Ei riitä, että rekrytoidaan luovia suunnittelijoita, tuotekehittäjiä tai viestinnän ammatti- laisia Luovuutta tarvitaan joka tiimissä ja luovat työntekijät tarvitsevat tuek- seen johtajan, joka ei tyrmää vaan pystyy viemään heidät yhä parempiin suo- rituksiin
Lähteitä ja aiheesta lisää
Uusi-Kakkuri, Piia (2017). Transformational leadership and leading creativity.
Acta Wasaensia 376, (Väitöskirja) Liiketaloustiede.
Brandt, Tiina. (2011). Persoonallisuudet työyhteisöissä: yhteisölliset johtajat ja esimies-alaissuhteet (2nd ed.) Vaasa: Leadec-kustannus.
TYÖN MURROS 43

   41   42   43   44   45