Page 46 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 46

                Tiedolla voidaan myös tehdä hyvää: esimerkiksi alusten keräämää dataa voi- daan käyttää hyväksi merien terveydentilaa kartoitettaessa Tai kun linkite- tään laivojen ja satamaoperaattorien tietojärjestelmiä, koko merenkulkua voidaan tehostaa Samalla ympäristö kuorma vähenee Kaikki tämä vaatii yri- tyksiltä halukkuutta tarjota osaa datastaan myös muiden toimijoiden käyt- töön
Muutos vaatii yrityksiltä vastuullisuutta
Teknologiat kehittyvät ennennäkemättömällä tahdilla Vain muutamassa vuodessa tietoliikenneyhteydet ja sensorit ovat tehostuneet Samalla mate- maattisesta mallinnuksesta, koneoppimisesta, lohkoketjuista ja muista aiem- min utopistiselta kuulostaneista konsepteista on tullut arkipäivää
”Datalla on arvoa vasta jalostettuna ja hyödynnettynä.”
Lainsäädäntö ei aina pysy kiivaan kehityksen tahdissa Siksi on äärimmäisen tärkeää, että yritykset toimivat vastuullisesti kerätessään ja jalostaessaan dataa Tietoa on hyödynnettävä, mutta sitä pitää myös varjella Yritysten on varmistettava, ettei yksittäisen asiakasyrityksen data tai yritysten välinen tie- toyhteys päädy muiden käsiin
Uudet mahdollisuudet tuovat aina mukanaan uudenlaisia riskejä, joihin yritysten on vastattava yhteistuumin Kun tuotetaan älykkäitä ratkaisuja, jotka vaikuttavat suoraan ihmisten elämään esimerkiksi maailmankaupan tai energiantuoton muodossa, on kyberturvallisuudella ratkaiseva rooli Kyberturvallisuus voi toimia yrityksille myös merkittävänä kilpailuetuna, jos sen ympärille syntyy kokonaan uutta liiketoimintaa
Maailma muuttuu, pysytkö mukana?
Kun toimialat ja maailma ympärillä muuttuvat vauhdilla, paikallaan pysymi- nen ei ole vaihtoehto Wärtsiläkään ei ole enää tuotantokeskeinen konepa- jayhtiö vaan teknologiakonserni, jossa fyysiset tuotteet ja komponentit ovat pieni osa kokonaisvaltaisia ratkaisuja
Voimalaitokset ja laivat ovat jatkuvasti yhteydessä etävalvontakeskuksiimme, ja datasta on tullut yhä tärkeämpi osa teknologian ja liiketoiminnan kehitystä
46

   44   45   46   47   48