Page 45 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 45

                 Tieto luo arvoa
Dataa kerätään ympärillämme yhä enemmän, lähes kaikkialla. Sellaisenaan se on raaka-ainetta. Sen todellinen arvo syntyy siitä, miten sitä jalostetaan sekä yritysten että yhteiskunnan hyväksi.
Jaakko Eskola, konsernijohtaja, Wärtsilä Oyj
Media on jo tovin julistanut, kuinka datasta on tullut ”uusi öljy”, ennennäke- mättömän arvokas kauppatavara Yhä tiiviimmin verkottuneessa maailmas- samme ihmiset ja arkipäiväisetkin esineet, laitteet ja järjestelmät kerryttävät dataa hyötykäyttöön Enää ei löydy toimialaa, jossa ei pohdittaisi digitalisaa- tion vaikutuksia
Tämä tarjoaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia – ja myös haasteita – meille kaikille Dataa kerätään valtavasti, mutta sen aito arvo syntyy vasta, kun sen pohjalta luodaan syvempää ymmärrystä ja tehdään parempia päätöksiä
Data luo arvoa monella tasolla
Parhaimmillaan datasta ja sen pohjalta tehtävistä päätelmistä on hyötyä niin yksittäisille toimijoille, kokonaisille toimialoille, koko yhteiskunnalle ja viime kädessä planeetallemme
Esimerkiksi maailman meriä kyntävistä aluksista ja niiden järjestelmistä voi- daan kerätä valtavasti dataa Aluksen päällystö, samoin kuin operoiva yhtiö ja omistaja saavat tärkeää tietoa järjestelmien toiminnasta, mahdollisesta huol- lon tarpeesta sekä optimaalisesta operoinnista reaaliaikaisesti Laajempaan tietovarantoon yhdistettynä sama tieto taas voi tarjota merkittäviä oivalluk- sia entistä tehokkaampien ja ympäristöystävällisempien ratkaisujen kehittä- miseksi
UUSI ARVONLUONTI JA ASIAKASARVO 45


   43   44   45   46   47