Page 47 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 47

                Tästä syystä keskitymme entistä selkeämmin tuottamaan älykkäitä ratkaisuja asiakkaillemme sekä energiasektorilla että merenkulun alalla Näillä vas- taamme tulevaisuuden liiketoimintahaasteisiin ja edistämme entistä kestä- vämpää yhteiskuntaa
Dataa ei pidä kerätä muodin vuoksi, vaan sen pitää aidosti tuottaa lisäar- voa Erinomainen esimerkki tästä on vuonna 2017 solmimamme strategi- nen kumppanuussopimus maailman suurimman risteily-yhtiön Carnival Corporationin kanssa Alusten tuottamaa dataa analysoidaan reaaliajassa toi- minnan optimoimiseksi, polttoaineen kulutuksen minimoimiseksi ja huollon tarpeen toteamiseksi Aluksissa on yhteensä noin 400 Wärtsilän moottoria
Ennätyksellinen kahdentoista vuoden mittainen sopimus osoittaa, kuinka data on tärkeä osa liiketoimintaa sekä nyt että tulevaisuudessa Sopimus on toimialalla vallankumouksellinen myös siinä, että yhtiöt jakavat riskin ja tuo- ton Malli kannustaa molempia tiiviiseen, dataohjattuun kumppanuuteen
Tietoa on käytettävä oikein ja tehokkaasti
Älykkäät ratkaisut eivät siis ole vain sanahelinää tai digitaalinen mauste van- hojen toimintojen päällä, vaan ne ovat liiketoiminnan ydintä Menestyäkseen alati kehittyvässä maailmassa yritysten on tarjottava aiempaa kokonaisvaltai- sempia ratkaisuja ja etsittävä konkreettista hyötyä digitalisaatiosta
Me Wärtsilällä olemme nähneet jo välähdyksiä siitä, miltä uusi, entistä ver- kottuneempi ja dataohjautuvampi tulevaisuus näyttää Syksyllä seura- simme tarkasti Highland Chieftain -aluksen kulkua Skotlannin rannikolla Erityisen merimatkasta teki se, että alusta ohjattiin 8 000 kilometrin päästä San Diegosta Olemme viime vuosien aikana tuoneet Wärtsilä-perheeseen mukaan ohjelmistokehitykseen ja data-analytiikkaan perustuvia yrityksiä rikastamaan osaamistamme Käymme myös jatkuvaa vuoropuhelua kasvu- yritysten kanssa esimerkiksi startup-tapahtumissa ja digitaalisissa ideakiih- dyttämöissämme ympäri maailmaa
Älykkäät ratkaisut tukevat asiakassuhteita ja mahdollistavat aiempaa tiiviim- män yhteistyön yritysten ja yhteistyökumppanien välillä Kun datasta on tul- lut ennennäkemättömän arvokasta, meidän tehtävämme on yhdessä varmis- taa, että käytämme sitä oikein ja mahdollisimman tehokkaasti Silloin synny- tämme aidosti uutta arvoa
UUSI ARVONLUONTI JA ASIAKASARVO 47   45   46   47   48   49