Page 6 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 6

        ”Arvoketjuihin syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia entisten toimialojen rajapintoihin.”
Toimeentulo ei enää jatkossa rakennu vain palkkatyön varaan, ja uudet tek- nologiat ja digitaaliset alustat muuttavat ansainnan mahdollisuuksia Omaa osaamistaan voi myydä digitaalisilla alustoilla, jopa maailmanlaajuisesti (ks kuva) Kaupungistuminen luo uusia alustoja, ja palveluja voidaan vaihtaa ilman välikäsiä tai rahaa, kuten jakamistaloudessa tapahtuu
Kaikki nämä uudet liiketoiminnan toimintamallit vaativat myös uutta johta- mista Tarvitaan rohkeita yksilöitä viemään tätä nopeaa muutosta eteenpäin
 Talouden järjestelmä laajenee ja eriytyy
 Työllistävä liiketoiminta
     Korkean arvonlisän työpaikat ja liiketoiminta
Kansalaistalous
Itsensä työllistäjät, monesta lähteestä työllistyminen
Uusiutuminen Merkityksellisyys
  Uudet ideat ja innovaatiot läsnä kaikkialla
KESTÄVÄN KASVUN JÄLJILLÄ 6
a
t
l
i
e
u
l
a
a
t
l
i
m
m
e
l
o
m
ä
i
v
ä
t
h
e
t
ö
y
s
o
i
t
a
a
m
o
t
u
A

   4   5   6   7   8