Page 61 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 61

                 Kestävä kilpailukyky syntyy
ylivoimaisesta lisäarvosta
Suomen kilpailukyky vaatii pitkäjänteistä panostamista tuotteiden ja palveluiden lisäarvon kehittämiseen. Sen tueksi tarvitaan suomalaisen kilpailukykyajattelun uudistamista.
Timo Hämäläinen, johtava asiantuntija, Sitra
Suomen talouspoliittinen keskustelu korostaa yleisen hinta- ja kustannusta- son merkitystä yritysten kansainväliselle kilpailukyvylle Alhaisilla hinnoilla ja kustannuksilla voidaan saavuttaa lyhyen aikavälin kilpailuetuja, mutta pit- källä aikavälillä ne eivät takaa suomalaisyrityksille kestävää kilpailukykyä Maailmalta löytyy aina alemman kustannustason kilpailijoita, jotka pyrkivät aktiivisesti saavuttamaan ja ohittamaan kilpailijoidensa tuotteiden laatuta- son
Japanin ja Korean autonvalmistajien nousu maailman huipulle on tästä hyvä esimerkki Aiemmin ne kilpailivat pelkästään halvalla hinnalla Vuosien mit- taan ne ovat ottaneet merkittävän markkinaosuuden länsimaisilta kilpaili- joiltaan panostamalla asiakkaan kokemaan lisäarvoon Edes massiiviset mai- noskampanjat ja huippuedullinen asiakasrahoitus eivät pelastaneet amerik- kalaisyrityksiä, kun ne jäivät jälkeen japanilaisista kilpailijoistaan tuotteiden asiakasarvon kehittämisessä
UUSI ARVONLUONTI JA ASIAKASARVO 61
   59   60   61   62   63