Page 64 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 64

                vointiin esimerkiksi uutta konetta käytettäessä Organisaatioiden välisissä suhteissa merkittävä osa arvosta syntyy kuitenkin asiakasorganisaation tar- peiden ja ongelmien ratkaisemisesta Nämä ratkaisut edellyttävät asiakkaan toiminnan tavoitteiden, luonteen ja toimintaympäristön syvällistä ymmärtä- mistä Tämän vuoksi palvelulähtöinen ajattelutapa korostaa arvon luomista tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa
Lähteet
1 Democracy Journal, nro 31/2014.
2 Ks. esim. Lusch, R. ja Vargo, S.L. (2014), Service-dominant logic: Premises, perspecti- ves, possibilities, Cambridge University Press, New York. Bettencourt, L.A., Lusch, R.F. ja Vargo, S.L. (2014), “A service lens on value creation: Marketing’s role in achieving strate- gic advantage”, California Management Review, Vol.57, No.1, 44-66.
3 Ks. Hyvinvoinnin lähteet niukan talouskasvun ja budjettileikkausten maailmassa: Kirjan Well-Being and Beyond: Broadening the Public and Policy Discourse keskeiset johtopää- tökset, Sitra 2014.
4 Ks. esim. YK:n World Happiness Report 2017, (toim.) John Helliwell, Richard Layard ja Je rey
64
   62   63   64   65   66