Page 67 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 67

                 Palvelumuotoilulla rakennetaan arvoa luova palvelu
Palvelumuotoilu tukee asiakkaalle arvoa luovien palveluiden kehittämistä erilaisilla käyttäjälähtöisillä ja visuaalisilla sekä luovilla ja osallistavilla menetelmillä.
Miia Lammi, kehittämispäällikkö ja Sanna Peltonen, erikoistutkija, Muotoilukeskus MUOVA, Vaasan ammattikorkeakoulu
Asiakas osallistuu palvelun tuottamiseen panostamalla siihen rahaa, aikaa ja vaivaa Vastavuoroisesti hän odottaa saavansa palvelusta hyötyä ja kokemuk- sia
Palvelumuotoilu voi tarjota ratkaisuja hyvin erilaisiin kehitystarpeisiin Tavoitteena voi olla vaikkapa asiakaskokemuksen parantaminen, palvelussa käytettävien työkalujen kehittäminen tai kokonaan uudenlaisen palvelun asiakaslähtöinen suunnittelu
Palvelumuotoilu voi tukea myös digitaalisiin ratkaisuihin tai kumppanuuk- siin perustuvien palveluinnovaatioiden kehittämistä Kaikissa tapauksissa palvelumuotoilu uudistaa yrityksen toimintatapaa
Arvoa luovan palvelumuotoilun ydinasiat ovat asiakasymmärrys, palveluiden konseptointi ja prototypiointi
UUSI ARVONLUONTI JA ASIAKASARVO 67



























































































   65   66   67   68   69