Page 72 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 72

                Muotoiluajattelulla ensimmäiset liikkumissovellukset markkinoille
Muotoiluajattelua voi kuvata yrityksen kyvykkyydeksi kehittää liiketoimintaa ennakoivasti ja yli toimiala- ja organisaatiorajojen Sovellusalueita ovat esi- merkiksi palvelut, tuotteet, prosessit tai organisaatiot Ennen kaikkea muo- toiluajattelu mahdollistaa ratkaisukeskeisen toiminnan, jossa hyödynnetään monialaista asiantuntijuutta Ratkaisuja haetaan myös yhä vaativampiin kehityskohteisiin, joissa kehittäjien tulee ymmärtää entistä laajempia koko- naisuuksia ja niiden osien toimintaa – kokonaisia ekosysteemejä Liikenne ei ole tästä poikkeus
”Kaksi trendiä ruokkii älyliikenteen syntyä: älypuhelimet ja jakamistalouden yleistyminen.”
Esimerkiksi suomalaisen MaaS Globalin Whim -liikkumissovelluksen tar- joaman kuukausipaketin tavoitteena on täyttää päivittäiset liikkumistar- peet, mullistaa ihmisten liikkuminen ja viime kädessä tehdä auton omista- minen tarpeettomaksi Sovellus kokoaa kulkupalvelut julkisesta liikenteestä muun muassa takseihin, vuokra-autoihin sekä kaupunkipyöriin ja paketoi ne yhdeksi kuukausihinnoitelluksi palveluksi
Suunnittelussa MaaS Global panosti asiakaskeskeiseen ajatteluun Sovellus onkin suunniteltu yhteistyössä palvelumuotoiluyritysten kanssa, jotta asiakas löytäisi useat eri liikennepalveluntarjoajat vaivatta ja jotta käyttöliittymä olisi mahdollisimman helppokäyttöinen Jo ennen teknisen työn aloittamista pal- velun kehittämiseen osallistettiin joukko ihmisiä eri ikäluokista Sovelluksen varhaisia versioita testattiin useissa eri testiryhmissä, joiden kokoa kasvatet- tiin tasaisesti kehitystyön edetessä Viime vuonna Whim-sovellus palkittiin- kin useammalla muotoilupalkinnolla, myös kansainvälisesti
Muotoiluajattelu tuo osaksi yrityksen liiketoimintaa sekä tuote- ja palveluke- hitystä muotoilun välineet, jotka mahdollistavat muun muassa asiakastiedon hyödyntämisen, digitaalisen mallinnuksen sekä prototyypit Yhä tärkeäm- mäksi kehitystyön osaksi on tullut asiakkaiden kanssa tapahtuva yhteiskehit- täminen, jolla käyttäjäkokemusta rakennetaan kokonaisvaltaisesti aidoista ja ajankohtaisista tarpeista lähtien
72
   70   71   72   73   74