Page 71 - Arvoa synnyttävän liiketoiminnan lähteillä
P. 71

                 Hyvin muotoiltu asiakaskokemus on kilpailuetu
Älyliikenteen kehittämisen ympärillä kuhisee. Useassa kaupungissa ympäri maailman kilpaillaan siitä, kuka kehittää ensimmäisenä toimivan yksityisautoja ja julkista liikennettä yhdistävän palvelun.
Katri Lehtonen, neuvotteleva virkamies ja Eija Laineenoja, erityisasiantuntija, työ- ja elinkeinoministeriö ja Sakari Karppinen, asiantuntija, Business Finland
Liikkumisen muotoutuvilla markkinoilla on saavutettava kriittinen käyttä- jämäärä Heitähän kaupungeissa on yhä enemmän; arvioidaan, että vuoteen 2050 mennessä jo kaksi kolmasosaa maailman väestöstä asuu urbaanisti Liikenteen aiheuttamien päästöjen vähentämisestä tulee entistä tärkeämpi tavoite
Liikkumisen palveluita ei syntyisi ilman älypuhelimia
Uudenlainen näkymä liikenteeseen ei synny sattumalta juuri nyt Kehitykseen on vaikuttanut kaksi toisiinsa limittynyttä trendiä Ensimmäinen on älypuhe- limien yleistyminen Älypuhelimien myötä kertyvä data mahdollistaa yksityi- sen ja julkisen liikenteen hallintajärjestelmän ja sen tuottaman tiedon tar- joamisen palveluna käyttäjille Toinen trendeistä on jakamistalouden yleis- tyminen Varsinkin nuoret kaupunkilaiset ovat tottuneita rooliin palveluiden käyttäjinä eivätkä väistämättä auton omistajina tai kuljettajina
Keskeistä muutokselle on mahdollistava säädösympäristö Suomessa uusi liikennepalvelulaki astuu pääosin voimaan heinäkuussa 2018 ja helpottaa uusien innovaatioiden, digitalisaation ja automaation käyttöönottoa sekä lii- kenne palveluna -käsitteen (Mobility as a Service eli MaaS) viemistä käytän- töön Älykäs, digitaalinen liikenne nousee yhtenä kasvualana esiin uudessa liikennealan kansallisessa kasvuohjelmassa
UUSI ARVONLUONTI JA ASIAKASARVO 71   69   70   71   72   73