Page 112 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 112

Kuviot
Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
 Kuvio 3. Työlliset ja työllisyysasteet
Chart 3. Employed persons and employment rates
 Employed
Employ
persons
 75 % ed pe
'0002900 0 2800
2900
2700
2800
2600
2700
2500
2600
2400
2500
2300
2400
2200
2300
2100
2200
2000
2100
 rsons
Työllisyysaste (%) Employment rate (%)
%   Työlliset '00
Employed persons Työllisyysaste (%)
 Employment rate (%) Työlliset
     72
75
69
72
66
69
63
66
60
63
57
60
54
57
51
54
Employed persons
            48 1994'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
            51
set
lliset
1994
48 Kuvio 3. Työlliset ja työllisyysasteet 1C99h4a'r9t53'.96Em'97pl'o98ye'd99pe'0r0so'0n1s'a02nd'0e3m'0p4lo'y05me'0n6t'r0a7te'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
2000
Kuvio 4. TyöllisyKyuvsiaos3t.eeTtyösluliskeut pjautoyölellinsymysuasktaeaetn
Chart 4. Employment rates by sex
'95
Chart 3. Employed persons and employment rate
Miehet - Males
'96
 '97
Naiset - Females
Miehet - Males
Naiset - Females
    1994
   '98
'99
'00
'01
'02
'03
'04
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12
'13
'14
'15
'16
%
50 55 60 65 70 75
'17
'95
'96
'97
 '98
'99
'00
'01
'02
'03
'04
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12
'13
'14 '15 '16 '17
Kuvio 4. Työllisyysasteet sukupuolen mukaan
50Chart 4. Employ5m5 ent rates by se6x0 65 70 Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
%
75
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus -
Kuvio 4. Työllisyysasteet sukupuolen mukaan
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
6*
Chart 4. Employment rates by sex
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
 ö
   110   111   112   113   114