Page 114 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 114

Kuviot Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Kuvio 6. Työlliset toimialoittain
Chart 6. Employed persons by industry
  `000 henkilöä - persons 850
750
650
550
450
350
250
150
501994 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
Palvelut
Services
  Rahoitus
Financing
  Kauppa
Trade
    T eollisuus
Manufacturing
      Liikenne
Transport
Rakentaminen
Construction
          Maa- ja metsätalous
Agricultur and forestry
                         Kuvio 6. Työlliset toimialoittain
Chart 6. Employed persons by industry
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
Vuodesta 2005 lähtien uuden TOL2008 toimialaluokituksen mukaan, joka aiheuttaa
Vuodesta 2005 lähtien uuden TOL2008 toimialaluokituksen mukaan, joka aiheuttaa tasomuutoksen.
tasomuutoksen. From 2005 based on new TOL2008 industrial classification which cause From 2005 basebrdeaokninesewrieTsO. L2008 industrial classi cation which cause break in series.
8*
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey


   112   113   114   115   116