Page 113 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 113

Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Kuviot
 Kuvio 5. Työllisyysasteet ELY-keskuksittain
Chart 5. Employment rates by administrative district
         rates by administrative district
 2016 2017
   rates by administrative district
   rates by administrative district
   %
     Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Häme
Pirkanmaa
Kaakkois-Suomi
io 5. Työllisyysasteet TE-keskuksittain rt 5. PEomhjopilso-ySmaveont
Pohjois-Karjala Keski-Suomi
io 5. Työllisyysasteet TE-keskuksittain
Etelä-Pohjanmaa
rt 5. Employment
Pohjanmaa
ohjois-Pohjanmaa
   Etelä-Savo
     Kainuu
io 5. Työllisyysasteet TE-keskuksittain rt 5. Employment
 Lappi Ahvenanmaa Koko maa
  50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0
80,0 85,0
Kuv Cha
Kuv Cha
P
Kuv Cha
Kuvio 5. Työllisyysasteet ELY-keskuksittain
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey
Chart 5. Employment rates by administrative district
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus - Source: Statistics Finland, Labour Force Survey 7*
   111   112   113   114   115