Page 118 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 118

Kuviot Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Kuvio 13. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä ikäryhmittäin, neljännesvuosittain
Chart 13. Unemployed jobseekers at the Employment Service by age, quarterly gures
  350
300 350
250 300
200 250
150 200
101050 5100 50
'000 henkilöä - persons '000 henkilöä - persons
 25 - 49 v
uotta - age
s
50 - 64
vuotta
- ages
25
- 49
vuo
tta
- ag
es
50 -
64
vuo
tta -
age
s
15 - 24 vuotta - age
s
                  01993'94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
             15 - 24 vuotta - ages
0 Kuvio 13. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä ikäryhmittäin, neljännesvuosittain
1993'94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
Chart 13. Unemployed jobseekers at the Employment Service by age, quarterly figures
Kuvio 14. Työttömät työnhakijat työttömyyden keston mukaan, kesto viikkoina
Kuvio 13. Työttömät työnhakijat työnvälityksessä ikäryhmittäin, neljännesvuosittain
Chart 14. Unemployed persons seeking jobs at the Employment Service by duration of Chart 13. Unemployed jobseekers at the Employment Service by age, quarterly figures
unemployment, duration in weeks
'000 henkilöä - persons
4 4 3 3 2 2 1 1
Kuvio 14. Työttömät työnhakijat työttömyyden keston mukaan, kesto viikkoina
500
 500
'000 henkilöä - persons o
50
 0
-4 v
iikk
a-
wee
ks
0 - 4 viikk
oa -
wee
ks
5-
26
iikk
oa -
wee
ks
5 - 26
viikkoa -
weeks
27
- 52
viik
koa
- we
eks
27 - 52 viikkoa
- weeks
li 5
viik
koa
-w
eeks
3 '94
'9
'9
6 '9
7 '9
8 '99
'0
Y
0'
li 52
01 '
viikkoa - weeks 02 '03 '04 '05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12
'13
'1
'1
5 '1
6'
              450
00
 400
50
 350
00
 v 50
300 250
 00
 200
50
150
00
100
50
50
Kuvio 14. Työttömät työnhakijat työttömyyden keston mukaan, kesto viikkoina
   Y2
01993 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
 0199 5
4 17
             Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Chart 14. Unemployed persons seeking jobs at the Employment Service by duration of
Chart 14. Unemployed persons seeking jobs at the Employment Service by duration of
Source: The Ministry of EcounoemipcloAy maeirnst,adnudraEtimonplionywmeenkts, Employment Service Statistics unemployment, duration in weeks
12*
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics
Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics
   116   117   118   119   120