Page 120 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 120

Kuviot Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018 Kuvio 17. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa olevat
Chart 17. Number of persons participating services included in the activation rate
  140   '000 henkilöä - persons
120
100
80
60
40
20
01991'92 '93 '94 '95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17
Työ-/koulutuskokeilussa-
Engaged in work/training trials
 Valmennuksessa-
Training
 Omaehtoisessa opiskelussa-
Self-motivated studies
Kuntouttavassa työtoiminnassa- Rehabilitative work
 Työvoimakoulutuksessa-
On labour market training
 Vuorotteluvapaasijaiset-
As a job alternation substitute
Työharjoittelussa/työelämävalmennuksessa-
Traineeship/preparatory training for working life
 Yksityiselle sektorille työllistetyt-
Employed by the private sector
 Kuntiin työllistetyt-
Employed by municipalities
Valtiolle työllistetyt-
Employed by the State
                   Kuvio 17. Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa olevat
Lähde: Työ- ja elinkeCinhoarmt 1in7i.stNeurmiöb,eTryoöfnpveärsloitnyssptialartsictiopating services included in the activation rate Source: The Ministry of Economic A airs and Employment, Employment Service Statistics
Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto
Source: The Ministry of Economic Affairs and Employment, Employment Service Statistics
14*

   118   119   120   121   122