Page 22 - Työpoliittinen aikakauskirja 1 2018
P. 22

Artikkeleita Työpoliittinen aikakauskirja 1/2018
  Turing, A. (1950) Computing Machinery and Intelligence, Mind, LIX (236): 433–460
Valtioneuvoston kanslia,
Työ- ja elinkeinoministeriö ja Innovaatiorahoituskeskus Tekes (2017) Digitaalisen alustatalouden tiekartasto. Tekes 2017.
Yhdysvaltain presidentin kanslia (Executive O ce of the President) (2016) Arti cial Intelligence, Automation, and the Economy. Washington, D.C. https://obamawhitehouse.archives.gov/ blog/2016/12/20/arti cial-intelligence- automation-and-economy
   22

   20   21   22   23   24