Page 114 - Työpoliittinen aikakauskirja 2 2017
P. 114

Työpoliittinen aikakauskirja 2/2017
Taulukot
25. TYÖTTÖMYYSASTEET ERÄISSÄ OECD-MAISSA
UNEMPLOYMENT RATES IN SOME OECD COUNTRIES
Vuosi ja neljännes
Year and quarter
Suomi Ruotsi Norja Tanska Itävalta
Ranska
France
Finland
Prosenttia - Per cent
Sweden Norway Denmark Austria
1991 6,6
1992 11,7
1993 16,3
1994 16,6
1995 15,2
1996 14,4
1997 12,4
1998 11,4
1999 10,2
2000 9,8
2001 9,1
2002 9,1 IV 8,4
2003 9,0
2004 8,8
2005 8,3
2006 7,7
2007 6,9
2008 6,4
2009 8,2
2010 8,4
2011 7,8
2012 7,7
2013 8,2
2014 8,7
2015 9,4
2016 8,8
2013 I 8,1 II 8,1 III 8,1 IV 8,3
2014 I 8,4 II 8,6 III 8,8 IV 9,0
2015 I 9,2 II 9,3 III 9,4 IV 9,4
2016 I 9,1 II 8,9 III 8,7 IV 8,7
2017 I 8,7
Vuosi ja Saksa neljännes
2,9 5,5 10,5 5,8 9,4 5,3 5,9 11,2 6,0 10,3 8,2 6,0 12,3 6,8 11,7 8,0 5,4 12,1 6,5 12,3 7,7 4,9 10,2 6,6 11,6
8,0 4,8 8,7 7,0 12,3 8,0 4,1 7,8 7,1 12,5 6,5 3,2 6,5 7,2 11,6 5,6 3,2 5,6 6,7 10,8 4,7 3,5 5,3 5,8 9,5
4,0 3,6 5,1 6,1 8,7 4,0 3,9 5,1 6,9 9,1
3,8 3,3 4,6 6,8 8,8 4,9 4,5 5,51 4,31 9,91
Germany
Iso-Britannia USA Kanada Japani
United USA Canada Japan Kingdom
Australia
Australia
5,5 4,5 5,7 5,0 8,9 7,3 4,5 4,8 5,2 9,3
7,1 3,4 3,9 4,7 9,3 6,1 2,6 3,8 4,4 8,4 6,2 2,5 3,4 3,8 7,8 8,3 3,1 6,0 4,8 9,5 8,4 3,5 7,5 4,4 9,8
7,8 3,3 7,6 4,1 9,6 8,0 3,2 7,5 4,4 9,8 8,0 3,5 7,0 5,4 10,3 7,9 3,5 6,5 5,6 10,3 7,4 4,4 6,2 5,7 10,4
7,0 4,7 6,2 6,0 10,1
8,1 3,6 7,2 4,9 10,8 8,0 3,4 7,0 4,7 10,8 7,9 3,5 7,0 5,0 10,3 8,0 3,5 6,9 5,0 10,2
8,1 3,5 6,8 5,0 10,1 8,0 3,3 6,4 5,7 10,1 7,8 3,6 6,5 5,6 10,4 7,8 3,8 6,3 5,7 10,5
7,7 4,1 6,2 5,6 10,4 7,6 4,3 6,2 5,9 10,4 7,2 4,5 6,2 5,7 10,5 7,1 4,6 6,1 5,9 10,2
7,1 4,7 5,9 6,0 10,2 6,8 4,7 6,1 6,1 9,9 7,0 4,9 6,4 6,1 10,0 6,9 4,6 6,3 5,8 10,0
6,7 .. 6,2 5,7 10,1
Year and quarter
1991 1992 1993 1994 1995
1996 1997 1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015
2016
2013 I II
III IV
2014 I II
III IV
2015 I II
III IV
2016 I II
III IV
2017 I
Vuodesta 2005 lähtien kaikkien maiden tiedot ovat kausitasoitettuja lukuja työvoimatutkimuksesta. - From 2005 all
figures are seasonally adjusted figures from Labour force survey.
1. Lähde muuttunut rekisteröidystä työttömyydestä työvoimatutkimukseen. - Source changed from registered unemployment to Labour Force Survey.
Lähde: OECD - Source: OECD
Prosenttia - Per cent
7,3 8,0 6,7 10,4 2,1 9,6 7,7 9,7 7,4 11,3 2,2 10,8 8,9 10,3 6,8 11,3 2,5 10,9 9,6 9,3 6,1 10,4 2,9 9,7 9,4 8,0 5,6 9,6 3,1 8,5
10,4 7,3 5,4 9,7 3,4 8,5 11,5 5,3 4,9 9,2 3,4 8,3 11,1 4,5 4,5 8,3 4,1 7,7 10,5 4,2 4,2 7,6 4,7 7,0
9,6 3,6 4,0 6,8 4,7 6,3
9,4 5,11 4,7 7,2 5,0 6,8
9,8 5,2 5,8 7,7 5,4 6,4
10,5 5,0 6,0 7,6 5,3 6,1
10,6 4,8 5,5 7,2 4,7 5,5
10,61 4,8 5,1 6,8 4,4 5,0
9,8 5,4 4,6 6,3 4,1 4,8 8,4 5,3 4,6 6,0 3,9 4,4 7,3 5,6 5,8 6,1 4,0 4,2 7,7 7,6 9,3 8,3 5,1 5,6 7,1 7,8 9,6 8,0 5,1 5,2
6,0 8,0 9,0 7,5 4,6 5,1 5,5 7,9 8,1 7,2 4,4 5,2 5,2 7,6 7,4 7,1 4,0 5,7 5,0 6,2 6,2 6,9 3,6 6,1 4,6 5,3 5,3 6,9 3,4 6,1
4,1 4,8 4,9 7,0 3,1 5,7
5,4 7,8 7,7 7,1 4,2 5,5 5,3 7,7 7,6 7,1 4,0 5,6 5,3 7,5 7,2 7,1 4,0 5,7 5,2 7,1 7,0 7,0 3,9 5,8
5,1 6,7 6,6 7,0 3,6 5,9 5,0 6,3 6,2 7,0 3,6 6,0 5,0 5,9 6,1 7,0 3,6 6,1 4,9 5,6 5,7 6,7 3,5 6,2
4,8 5,5 5,6 6,7 3,5 6,2 4,7 5,5 5,4 6,8 3,4 6,0 4,6 5,3 5,2 7,0 3,4 6,2 4,5 5,0 5,0 7,0 3,3 5,8
4,3 5,0 4,9 7,2 3,2 5,8 4,2 4,9 4,9 6,9 3,2 5,7 4,1 4,7 4,9 7,0 3,0 5,7 3,9 4,7 4,7 6,9 3,1 5,7
3,9 .. 4,7 6,7 2,9 5,8
47*


   112   113   114   115   116