Page 10 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 10

10 PPJ Junnulehti ∞ 2/2016
Tuloksella ei ole väliä
LARU 10
Pelaajamäärä: 43 Valmentaja: Axel Orrström
Joukkueenjohtajat:
Mikko Pirilä, Lari Salomaa
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen: mikko.pirila@outlook.com ja lari.salomaa@gmail.com
Vuoden pelaaja 2016:
Eetu Hiljanen. Kaveri oli alku- kaudesta ujo ja varovainen, mutta on kauden edetessä reipastunut valtavasti ja heittää jo liukkareita muiden mukana.
Tekemisen tärkein tavoite
Luoda innostava ilmapiiri, jo a tekeminen ja oppimi- nen ovat mahdollisimman tehokasta. Halu harjoitel- la omalla ajalla lisääntyy. Joukkueen ominaispiirre Intoa rii ää, osallistumis- prosen i on lähes poik- keukse a aina korkea, niin treeneissä kuin peleissäkin.
Pelaajien suosikkitreeni
Pelaaminen
Treeni, joka ei innosta pe- laajia
Alkulämmi elyt menevät välillä pelleilyksi.
Pelaajien lentävät lauseet, läpät joita kuulee kentällä “Mä haluun olla veska.”
Mitä pelaajat tekevät ken- tän laidalla ja pelien välissä Syö elevät, harjoi elevat
vetoja ja syövät eväitä.
Kauden kohokohta
Jokainen turnaus on ollut upea kokemus pelaajille.
Millaisia ovat joukkueen vanhemmat kentän laidalla? Hyviä kannustamaan, rei- lun pelin hengessä. Innok- kaita osallistumaan apuval- mentamiseen.
Pelaajille: mitä valmentaja sanoo teille eniten? “Kuunnelkaa”, ”keski ykää”
Pelaajille: mistä valmentaja kehuu teitä eniten?
”Siitä kun tekee parhaansa, lopputuloksella ei ole vä- liä.” ”Siitä, e ä on rohkea peleissä.” ”Kun syö elee joukkuekavereille.”
Pelaajille: mikä on valmen- tajissanne parasta?
Kaikki pääsevät kentälle pe- leissä. Neuvovat ja ope a- vat, miten tehdään maaleja.
Valmentajille: mikä on tär- keintä, mitä on opittu tänä vuonna? Jalkapallojoukkueena olem- me oppineet hienosti pe- rustaitoja: laukaus, syö ö, harhautuksia jne. Ja mi- kä tärkeintä, yhteishenki ja joukkueena tsemppaaminen on kasvanut sivutuo eena huimasti! Kun harjoitellaan innostuneesti ja määrätietoi- sesti, se on myös hauskaa.
Valmentajille: mitä opitaan seuraavaksi?
Perustaitojen kehi äminen on edelleen keskiössä, mut- ta lisää pelinomaisuu a ja taitojen soveltamista peliin tulee mukaan ensi vuonna! Ai niin, ja se, e ä KAIKKI tulee ajoissa treeneihin!
Sana on vapaa
PPJ on hyvän mielen seu- ra, jossa tehdään asioita to- sissaan, mu ei oteta niitä liian vakavasti. Hymyssä suin ja leikin kau a, kui- tenkin amma imaisesti.


   8   9   10   11   12