Page 11 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 11

2/2016 ∞ PPJ Junnulehti 11
Lisää tyttöjä mahtuu mukaan!
TYTÖT 2010
Pelaajamäärä: 25 Valmentajat: Jenna
Korhonen
Joukkueen johtaja:
Hannu Rosokivi
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen: jojoppjt2010@gmail.com
Joukkueen ominaispiirre
Pari tusinaa innokasta tyt- töä kirmaa pallon peräs- sä aina hymyillen. Tree- nipäivä tiedetään ja se on tytöille juhlapäivä.
Pelaajien suosikkitreeni
Pelit
Treeni, joka ei innosta pe- laajia
Ei ole onneksi vielä käyty sellaisia treenejä läpi.
Kauden kohokohta
Ensimmäiset treenit elo- kuussa ja ensimmäinen pe- litapahtuma
Millaisia ovat tämän jouk- kueen vanhemmat kentän laidalla?
Seuraavat tarkkaavaisesti treenejä ja innostuvat jos- kus kannustamaan har- koissakin.
Valmentajille: mikä on tär- keintä, mitä on opittu tänä vuonna?
Aluksi on opeteltu perus- teita, potkaisemista, pelaa- mista, syö ämistä ja sitä mitä futiksen harjoi ele- minen joukkueessa on.
Valmentajille: mitä opitaan seuraavaksi?
Jatketaan samojen asioiden
parissa. Jalkapallon perus- asiat eivät voi ikinä olla lii- an hyvin hallussa.
Sana on vapaa
Futis on hieno laji niin ty- töille kuin pojillekin. Tähän joukkueeseen mahtuu mu- kaan vielä runsaasti ty ö- jä. Jos futis kiinnostaa niin tervetuloa mukaan stadin makeimpaan ja energisim- pään ty ötiimiin


   9   10   11   12   13