Page 12 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 12

12 PPJ Junnulehti ∞ 2/2016
Jokainen uusi kortteli tuo lisäpelaajia
JÄTKÄSAARI 09-10
Pelaajamäärä: 45 Valmentaja: Topi Pietilä
Joukkueenjohtaja:
Pasi Riikonen
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen: ppj09jatkasaari@gmail.com
Vuoden pelaaja 2016:
Urho Jukarainen. Ahkera har- joittelija ja kehittynyt kauden aikana huimasti.
Joukkueen motto / tekemi- sen tärkein tavoite
”Ilon kau a lähikor elis- sa.” Pelaajien määrä on tässä vaiheessa keskeisin mittari. Jos se lisääntyy ja lapset ovat innoissaan, teemme asioita oikein.
Joukkueen ominaispiirre
Jätkäsaari on pirtsakka uu- si alue kantakaupungissa ja PPJ:ssä: nyt asukkaita on jo 5000 ja vuonna 2025 yli 18 000. Jätkäsaari on myös Helsingin perhevaltaisin alue ja tämä näkyy joukku- eessa. Jätkäsaari 09/10 aloit- ti 20 pelaajan voimin, mu a on kasvanut jo noin 50 pe- laajaan. Jokainen valmistu-
va kor eli tuo lisäpelaajia. Vaikka joukkueen nimi on Jätkäsaari, se ka aa myös Ruoholahden.
Joukkue on keski ynyt mukaan tulemisen mata- laan kynnykseen, saarella lähikor elissa treenaami- seen (mm. Selkämerenpuis- ton ken ä), haaste- ja harras- tetasolla pelaamiseen siten, e ä hiljakseen kaikki pääse- vät mukaan. Kilpailullisuus on vahvasti läsnä, mu a sen ”päästäminen täyteen kuk- kaan” on vasta monen vuo- den päässä.
Ajan mukaan porukas- ta kasvaa omille siiville se- kä poikien 2009 sekä 2010 joukkueet sekä ty öjouk-
kue. Asialla tosin ei ole kii- re. Eri ikäluokat ovat suuri rikkaus, sen verran eri tah- tia lapset kasvavat tässä vai- heessa.
Pelaajien suosikkitreeni
O elut
Treeni, joka ei innosta pe- laajia
”Syö elemisessä kyllä op- pii, mu a se ei aina ole maailman kivointa.”
Pelaajien lentävät lauseet, läpät joita kuulee kentällä Hauskaa, kun huudetaan PPJ lopussa.
Mitä pelaajat tekevät ken-


   10   11   12   13   14