Page 32 - PPJ Junnulehti 2/2016
P. 32

32 PPJ Junnulehti ∞ 2/2016
Uusi edustusjoukkue
Tekemisen tärkein tavoite
Pelaajien viihtyminen jalka- pallon parissa ja jalkapalloi- lijoina kehi yminen.
Joukkueen ominaispiirre
Joukkueen sisällä on erityi- sen hyvä henki, joka välit- tyy kentälle kovana taiste- lemisena sekä pelikaverin tsemppaamisena.
Pelaajien suosikkitreeni
Pelilliset harjoi eet saavat pelaajat hymyilemään nor- maaliakin enemmän.
Treeni, joka ei innosta
Harjoi eita, jotka eivät in- nosta ei ole. Kaikissa tree- neissä, niissä stereotyyp- pisesti tylsissäkin, ryhmä vetää täysillä ja futiksen pe- luuta  ilistellen. Hyppösen Mikon lihaskuntotreenit ansaitsivat poikien keskuu-
dessa lempinimen ”kidutus- kammio.”
Pelaajien lentävät lauseet, läpät joita kuulee kentällä ”Valmentaja on aina oikeas- sa.”
Kauden kohokohta / iki- muistoisin hetki
Kesän Vantaa-cupissa pojat näy ivät mitä osaavat ja se näkyi tulostaululla. Sekä pe- lillisesti, tuloksellisesti e ä  iliksellisesti kauden koho- kohta. Valmentajan rooli oli nau ia siitä, miten treeneis- sä opetellut asiat siirtyivät harjoituskentältä pelikentäl- le. Myös PPJ-kasva i Walter Viitalan tapaaminen Ålan- dia cupin yhteydessä laske- taan yhdeksi kohokohdista.
Millaisia ovat joukkueen vanhemmat kentän laidalla?
Vanhemmat ovat nautiske- lijoita. Huutamisen sijaan vanhemmat osaavat naut- tia erinomaisesta junnufu- tiksesta ja poikien peli-ilosta.
Valmentajille: mitä opitaan seuraavaksi?
Suurina teemoina ovat pelin hahmo aminen, rytmi ämi- nen ja painopisteen vaihta- minen. Myös pallo oman pelaajan liikkumiseen, erityi- sesti tilan tekemiseen ja täyt- töön, kiinnitetään huomiota.
Sana on vapaa
05 edustus on uusi jouk- kue, jonka pelaajista suurin osa pelasi kaudella 2016 PPJ Vihreissä. Uudessa joukku- eessa yritetään jatkaa Vih- reiden hienoa työtä osin samoin pelaajin ja taustatii- miläisin. Nyt mennään kaa- su pohjassa.
EDUSTUS 05
Pelaajamäärä: 25 Valmentajat:
Antoni Dagaa, Samie Marouf
Joukkueenjohtaja:
Juha Tikander
Ota yhteyttä, jos haluat joukkueeseen:
tiki@ppj. 
Vuoden pelaaja 2016:
Eelis Moisio. Taitava pelaaja, joka laittaa aina joukkueen etusijalle. Tekee pelaajista ym- pärillään parempia. Kuuntelee ohjeet ja uskaltaa soveltaa.
Mistä on kyse: Ensimmäinen seuran perustama edustus- joukkue.


   30   31   32   33   34