Page 18 - MS_5_2018
P. 18

                 Kemin Ajoksesta on vuosien mittaan muodostunut merkittävä tuulipuisto, jossa on myllyjä mantereella, aallonmurtajalla ja keinosaarilla.
 ”Olen ollut myös työttömänä. Työttö- myysaikana olin mukana kunnostamassa Oulun Toppilan satamassa olevaa hinaaja Alpoa ja tapasin siellä vanhoja merimiehiä, joilta opin alasta paljon”, Puusti kertoo taustoistaan, jotka selittävät pitkälle sen, miksi hänestä tuli ”myöhäisherännäinen” nykyisiin töihinsä.
Alpo oli 1944 hinaushommissa länsiliit- toutuneiden maihinnousussa Ranskan Normandiaan. Kuusikymmentä vuotta myöhemmin 2004 Pekka Puusti purjehti Alpolla Oulusta Normandiaan osallistuak- seen maihinnousun 60-vuotisjuhlallisuuk- siin.
Reilu viikko vierähti Ranskan rannikolla mainiosti, minkä jälkeen Alpo palasi mie- histöineen takaisin Perämeren rannalle Ouluun.
Puusti ajatteli, että meri voisi antaa elan- nonkin, joten hän suoritti Kemissä koti-
maan liikenteen kansimieskoulutuksen. Hän jatkoi opiskelua WinNovalla Raumal- la, missä hän opiskeli kansi- ja konepuolta. Siihen kuului myös harjoittelu.
Opinnäytetyö odottaa
Puustin työkaverin Ilmari Taustan päätymi- nen kansimieheksi selittyy sillä, että suvus- sa on merimiehiä.
”Pappani ja kaksi setääni olivat aikanaan merillä. Serkkukin on ollut ja on vieläkin merimies”, hän kertoo.
Taustan oma merimieskoulutus on vielä hieman kesken. Enää puuttuu opinnäyte- työ, jonka hän aikoo tehdä ensi kevään ai- kana.
Ennen vakituista työtään Ilmari Tausta oli kahtena kesänä Arctia Karhulla, minkä lisäksi hän oli muutaman vuoden puoli- matruusina ja perämiehenä ESL-Shipping Oy:llä.
Satamajäänmurtaja ja -hinaaja Jääsalo antavat Ilmari Taustalle (vasemmalla) ja Pekka Puustille työtä. He uskovat, että jään murtamista riittää tulevaisuudessa ainakin Perämerellä.
Jäätä riittää murrettavaksi
– ainakin Perämerellä
Puusti ja Tausta arvelivat lokakuun puolivä- lissä, jolloin aurinko paistoi kirkkaalta tai- vaalta ja oli muutama lämpöastekin, että tänä talvena jäänmurtotöihin päästään ehkä viimeistään vuodenvaihteen jälkeen. Ajankohta riippuu ihan jäätilanteesta.
”Viime talvena jäätä oli aika rutkasti. Pääsimme tekemään töitä kahdessa vuo- rossa pian joulun jälkeen, ja sitä kesti va- pun tienoille”, he kertoivat.
Miten ilmastonmuutoksen vaikutukset kansimiesten mielestä tulevat näkymään jäänmuodostuksessa Perämerellä? Saat- taako jäänmurto olla jossain vaiheessa his- toriaa?
”Todennäköisesti jäitä piisaa tulevaisuu- dessakin”, Puusti arvelee.
”Ainakin Perämerellä”, Tausta täyden- tää.
     18 MS // 5 • 2018   16   17   18   19   20